arkiv: 2022

2022

september

172/22

SAMMENDRAG: Verdens Gang publiserte i juni 2019 en sammenstilling av de til enhver tid billigste…

les mer

2020

september

099/20

SAMMENDRAG: TV 2 hjelper deg viste torsdag 2. januar 2020 et TV-innslag med tittelen: «Skulle…

les mer

2017

mars

295AB/16

SAMMENDRAG: TV 2 (Matkontrollen) hadde torsdag 17. november 2016 et innslag om drikker som inneholder…

les mer

2016

oktober

202/16

SAMMENDRAG: ITavisen publiserte tirsdag 9. august 2016 en anmeldelse (test) av en PC. Artikkelen…

les mer

2007

mars

247/06

PFU-SAK NR. 247/06 KLAGER: OBOS ADRESSE: Pb. 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: TV…

les mer

februar

218/06

PFU-SAK NR. 218/06 KLAGER: Heggeli Helhetsmedisin AS v. Svein O. Røssberg/Jen H.H. Ramstad ADRESSE: Heggelibakken…

les mer