Viktig å kunne levere journalistikk under portforbud

Norsk Presseforbund (NP), Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har i dag levert en felles høringsuttalelse til regjeringens forslag om hjemmelsgrunnlag for portforbud under covid-19-pandemien.

Siden regjeringen anser mediene som en «kritisk samfunnsfunksjon» i tilknytning til pandemien,
forutsetter NP, MBL, NR og NJ særskilte unntak for å holde redaksjonell virksomhet i drift under et eventuelt portforbud.

Mediene ber om at det gjøres nødvendige unntak for journalister og alle de som er nødvendig for å sikre produksjon og distribusjon av redaksjonelt innhold, inkludert teknisk framstilling.

Pandemien har vist hvor viktig en fri og uavhengig presse er i en krise, og det er derfor viktig at det sikres – også hvis et portforbud innføres. En landsomfattende undersøkelse fra desember 2020 utført av Respons Analyse, på oppdrag av Nordiske Mediedager, viser at hele 94 prosent av de spurte sier at de har brukt mediene for å informere seg om koronakrisen. 85 prosent mener at den journalistiske dekningen har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning. Undersøkelsen er laget i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

Mediene har i løpet av pandemien fylt et enormt informasjonsbehov. Det er også mediene som har sikret at det har vært reell åpenhet og offentlig debatt om ulike tiltak, og som står for viktig motstand mot falske nyheter og desinformasjon.

Det er for øvrig viktig å påpeke at mediene legger til grunn at terskelen for å innføre portforbud – et svært inngripende tiltak, som i utgangspunktet strider mot grunnleggende menneskerettigheter – må ligge særdeles høyt, selv i situasjoner med stor smittespredning.