Støtter overvåkingssøksmål

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er glad for og støtter initiativet fra Stiftelsen Tinius om å gå til sak mot staten.

Schibsteds hovedeier, Stiftelsen Tinius, varslet i dag, fredag 24.3.2023, at den vil ta initiativ til å få prøvd for domstolene deler av den nye loven om etterretningstjenesten som ble vedtatt i Stortinget denne uken.

Stiftelsen Tinius vil domstolprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år, alt hva folk publiserer på internett. Begge lovendringene må også sees på i kombinasjon, opplyser stiftelsen i en pressemelding.

Generalsekretær Elin Floberghagen er glad for og støtter initiativet. – At PST nå får fullmakt til å overvåke og lagre alt som gjøres på det åpne internettet i Norge, vil åpenbart føre til at folk blir mer forsiktige med å ytre seg, og det vil svekke den offentlige samtalen og dermed også journalistikken, skriver hun i en e-post til BT. Les hele saken i BT her.