Støtte til innsyn i årsrapporter

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund gir støtte til at ny regnskapslov viderefører retten til innsyn i årsregnskap og årsberetninger.

I en høringsuttalelse er organisasjonene kritiske til selve utformingen av bestemmelsen om innsyn og anbefaler sterkt at den blir modernisert og gis i et klarere språk.

Høringsuttalelsen leser du her.