Protesterer mot strenge droneregler

Medieorganisasjonene mener Luftfartstilsynet har foreslått for strenge regler for bruk av droner som vil gjøre det nærmeste umulig for mindre redaksjoner å ta i bruk dette verktøyet.

Våre hovedsynspunkter til forslaget fra Luftfartstilsynet:

• Sikkerhetskravet som gjelder for RO1 og RO2 må nyanseres og tilpasses skaderisiko.

• Det må differensieres mellom type farkost som benyttes, ikke hvordan bildene etter flygningen blir brukt.

• Luftfartøy som benyttes til redaksjonell virksomhet kan ikke likestilles med kommersiell virksomhet.

• Prosessen med å få godkjent en RPAS-operasjonsmanual må forenkles/gjøres mer tilgjengelig.

Her finner du hele uttalelsen her. Høringsuttalelse NP, NJ,. NR og MBL.docx pdf