NRK-plakaten: Høringsuttalelse

- Dagens detaljnivår bør gjennomgås og en NRK-plakat må ikke bidra til å utydeliggjøre Vær Varsom-plakaten og selvdømmeordningen vår, er generalsekretær Kjersti Løken Stavrums råd til Kulturministeren i Presseforbundets høringsuttalelse.

«Om Kulturdepartementet velger en NRK-plakat som rammeverk, er det viktig at denne ikke griper inn i den redaksjonelle uavhengigheten eller bidrar til å svekke vekke forhold som i dag er en del av pressens selvdømmeordning. Det vil også være uønsket hvis NRK-plakaten i form eller innhold utydeliggjør pressens eget regelverks posisjon både overfor de ansatte og blant alle andre som forholder seg til NRK». Videre oppfordrer Presseforbundet til en gjennomgang av dagens detaljnivå opp mot pressefriheten og NRKs samfunnsoppdrag:

«I likhet med alle andre massemedier har NRK et samfunnsoppdrag, og dette samfunnsoppdraget bygger på pressefrihet. NRK-plakaten må ikke gripe inn i den friheten som er nødvendig for at NRK fullt ut skal kunne fylle dette på samme betingelser som de andre redaksjonene i Norge. Som også Kulturdepartementet understreker i sitt høringsnotat taler prinsippet om redaksjonell uavhengighet for minst mulig detaljregulering av NRK. Detaljnivået i dagens NRK-plakat bør derfor utvilsomt diskuteres.»