Medisinpris bør ikke hemmeligholdes

NP, NR og NJ advarer på det sterkeste mot at Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) øker hemmeligholdet av enhetspriser på legemidler. Det fremgår av en høringsuttalelse som i dag ble sendt HINAS, eller Sykehusinnkjøp HF, som foretakene snart blir omdøpt til.

Innkjøp av medisiner til sykehusene i Norge er samordnet gjennom et eget foretak, Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS)/Sykehusinnkjøp HF. Foretaket vil endre tidligere praksis med å publisere enhetspriser på medisiner som blir innkjøpt. Denne endringen advarer Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) mot.

«Slikt hemmelighold er til skade både for klageinteressene for enkeltpasienter og for grupper av pasienter, og dessuten for samfunnsdebatten om medisinbruk spesielt og helsespørsmål generelt i det norske samfunn», skriver presseorganisasjonenes i sin uttalelse.

NP, NR og NJ påpeker også: «Det skal vurderes i det enkelte tilfelle om det faktisk er til skade for bedriftens konkurranseevne at enhetspris blir kjent, og det er slett ikke alltid at det er det – og særlig ikke når det er gått noe tid. I mange tilfeller vil nettopp innsyn i enhetspriser være avgjørende for å kunne lage viktig journalistikk på myndighetenes forvaltning av fellesskapets ressurser.»

Slik presseorganisasjonene ser det, «virker det absurd at HINAS skal lage generelle retningslinjer for hemmelighold av enhetspriser, som i praksis fører til at man ikke vurderer det enkelte tilfelle nøye etter offentlighetsloven, når det kommer et innsynskrav.»

Les hele høringsuttalelsen her.