Høring om sjekkheftejournalistikk

Les høringsuttalelsene i forbindelse med forslaget til det nye "sjekkheftepunktet" i Vær Varsom-plakaten.<br />

Høringsuttalelsene i forbindelse med forslaget til det nye ”sjekkheftepunktet” i Vær Varsom-plakaten spriker i alle retninger. Mens Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i hovedsak støtter forslaget, er andre instanser langt mer kritiske. Argumentasjonen blant motstanderne varierer imidlertid ganske mye. Norsk Presseforbunds generalsekretær, Per Edgar Kokkvold jobber nå med innstillingen til NP-styret, som skal ta endelig stilling til saken i sitt møte fredag 23. november. Under finner du en samlet oversikt over samtlige høringsuttalelser.