Høring om endringer i lov om Studentsamskipnader

Medieorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening er kritiske til at departementet vil lovfeste at offentleglova ikke gjelder for Studentsamskipnadene, stikk i strid med hva Justisdepartementet anbefalte for fire år siden.

I høringsnotatet foreslår departementet blandt annet å lovfeste at offentleglova ikke gjelder for Studentsamskipnadene. Presseorganisasjonene skriver i sin felles høringsuttalelse at de er svært kritisk til forslaget, og mener tvert i mot det er på høy tid å følge opp tidligere signaler fra Justisdepartementet om med mer innsyn i Studentsamskipnadene.

Les også: Vil nekte innsyn i Studentsamkipnadene