Høring om endringer i Geodataforskriften

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ber om at det presiseres i forskriften at denne ikke begrenser retten til innsyn etter andre lover.<br />

Til forslag fra Miljødepartementet om endringer i geodataforskriften ber presseorganisasjonene i sin felles høringsuttalelse om at det tas inn en presisering om av forskriften ikke begrenser rett til innsyn etter «offentleglova, miljøinformasjonsloven, forvaltningsloven og annen lovbestemt rett til innsyn.”