Haster med nytt aksjeeierregister

Rekk opp hånden den som mener åpenhet om hvem som eier aksjer er unødvendig!

Dette innlegget ble først publisert på E24.

Hva er fellesnevneren for Erna Solberg, Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe?

Svaret er at handel med aksjer har gjort dem inhabile. De har vært med på å behandle saker de skulle holdt seg langt unna. Det er svært uheldig. I verste fall kan ektefellers eller politikernes egne handlinger være straffbare.

Om noen måneder er det ti år siden Stortinget gjorde et viktig vedtak. De ba regjeringen etablere en offentlig løsning for å sikre åpenhet om eiere av aksjeselskaper. Den skulle etableres i 2015.

Skiftende regjeringer har ikke fulgt dette opp. Det minner om trenering. Med det som er avdekket må vi stille spørsmål om hvorfor et oppdatert og åpent aksjonærregister ennå ikke er realisert.

I dag offentliggjøres det en oversikt over hvem som eier aksjer en gang i året. Det forteller noe om hvem som eier aksjer på et bestemt tidspunkt.

Men dette gir ingen mulighet til å kontrollere i sanntid hvilke aksjer som kjøpes og selges. Det ble overtydelig da Erna Solberg opplyste at ektemannen, Sindre Finnes, hadde skjult omfanget av sine aksjehandler, ved å sørge for at han ved årsskiftet eide omtrent det samme som året før. Dermed ble omfattende handel i enkeltaksjer holdt skjult, ikke bare for Solberg, men også for offentligheten.

Stortinget vil ha et åpent og oppdatert aksjonærregister. Det er til og med utredet. Nå må regjeringen iverksette. Det haster.

Hastverk har vi også for å få på plass et register over reelle rettighetshavere. Det skal fortelle noe om hvem som til syvende og eier selskaper i Norge. Stortinget har for lengst gjort de nødvendige vedtakene. Regjeringen har også her somlet.

Stortingets bestilling er bare delvis fulgt opp, ved at det som er planlagt kun er en minimumsløsning.

Ja, regjeringen foreslo i fjor til og med å kutte bevilgningene som var nødvendig for å realisere det amputerte registeret. Det kuttet fikk opposisjonen forhindret, men fortsatt venter vi på at det iverksettes.

Uten politisk vilje, ingen åpenhet, verken om aksjer, eierskap eller andre ting. Politikerne må ønske og ville prioritere åpenhet for at det skal realiseres. Denne åpenheten er ikke til for å stille noens nysgjerrighet. Nei, åpenhet er helt avgjørende for demokratiet. Åpenhet om hvem som eier hva er viktige redskaper for å avdekke korrupsjon, økonomisk kriminalitet og inhabilitet. Men mer enn det; åpenhet om alle typer eierskap må også til for å bekjempe mer alvorlige trusler som terrorisme og spionasje.

Så da er spørsmålet til regjeringen: Hva somler dere med?