Forslag til endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven

Norsk Presseforbund støtter forslaget om å lovfeste retten til innsyn i benådningssaker, og mener det ikke er grunnlag for å innføre en tidsbegrensning.<br />

I forslag til endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven foreslås blant annet å lovfeste den praksis vi har i dag med at navn på hvem som har fått benådning, ikke er taushetsbelagt informasjon. Samtidig etterlyses innspill på om det er behov for å innføre en tidsbegrensing i innsynsretten. Norsk Presseforbund støtter forslaget om lovfesting, og mener det ikke er grunnlag for å innføre en tidsbegrensing.