Forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøring etter konkursloven

Felles høringsuttalelse Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening til forslag om endringer i konkursforskriften.<br />

Forslag om endringer i konkursforskriften fra Justisdepartementet skal rasjonalisere konkursbehandlignen gjennom økt bruk av elektronisk kommunikasjon og kunngjøringer. I uttalelsen understrekes behovet for at alle opplysninger som lagres i konkursregisteret, er tilgjengelig for allmennheten. Videre påpeker NR og NP behovet for at opplysningene i konkursregisteret skal være offentlig tilgjengelig for allmennheten i mer enn fem år. «Tilgang til konkursregisteret er helt avgjørende for pressens mulighet til å gi presis dokumentasjon ved granskning av kritikkverdige forhold, for eksempel innen økonomisk kriminalitet», skriver forbundene.