Arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post

Les Norsk Presseforbund- og Norsk Redaktørforenings høringsuttalelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om forslag til regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post m.v.<br />

NP og NR uttrykker bekymring for at forslag til regler om innsyn i ansattes e-post ikke har tatt høyde for svikt i rutiner for journalføring av e-post. Les hele uttalelsen.

Les hele forslaget fra FAD.