Advarer mot utvidede fullmakter

I en felles høringsuttalelse med Norsk Redaktørforening går vi inn for at forslaget om å utvide politiets fullmakter til mobilovervåkning, forkastes.

Forslaget fra regjeringen går ut på at politiet og PST skal kunne sette opp falske basestasjoner til å overvåke mobilbrukere uten å si fra til teleselskapene og uten rettens kjennelse. Vi støtter ikke dette foreslaget.

Vi mener forslaget, som er sendt ut på «hastehøring» rett før juleferien, er svakt begrunnet, og representerer et uforholdsmessig inngrep i kildevernet og dermed ytringsfriheten.

Les hele uttalelsen her: Høringsuttalelse NP og NR politiloven og ekomloven