Vi sier nei til fotokontrakter

Medieorganisasjonene oppfordrer norske redaktører til å ikke akseptere restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.

Vi oppfordrer norske redaktører til å la være å undertegne avtaler som aksepterer slike begrensninger. Undertegnende medieorganisasjoner gikk ut med en samlet uttalelse om dette i 2007, men ser nå grunn til å understreke dette på nytt på bakgrunn av et økende antall kontrakter som hindrer fri nyhetsformidling.

Vi har med bekymring observert at det legges begrensninger på medienes dekning av kulturelle og sportslige arrangementer. I særlig grad gjelder dette fotografenes arbeidsbetingelser, og dette gjelder både innhenting av stillbilder og levende bilder fra arrangementer.

Det er klart i strid med anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling når artister og arrangører stiller vilkår for hva som kan bringes av tekst og bilder i reportasjer og for hvordan dette senere kan brukes i mediet. Utgangspunktet må alltid være at mediereportere, som kan legitimere seg med gyldig pressekort, vilkårsløst kan få utført det oppdrag som redaksjonsledelsen har pålagt dem i dekning av arrangementer åpne for allmennheten.

Medieorganisasjonene har forståelse for at det under store arrangementer er et praktisk behov for ordensregler, blant annet av hensyn til sikkerheten for artister og publikum. Disse bør arrangøren søke løst på forhånd ? og gjerne i samarbeid med medieorganisasjonene.

Vi har også forståelse for at artister og andre søker å verne seg mot useriøs kommersiell utnyttelse av deres opptredener og fotografier av dem selv. I Norge er det vår oppfatning at risikoen for denne type utnyttelse er så godt som fraværende, med den etikk og de tradisjoner norske medier arbeider etter og med den lovgivning som sikrer mot kommersiell utnyttelse av personfotografier (eksempelvis åndsverksloven § 45c). Uansett kan ikke mulighetene for slik utnyttelse forsvare inngrep i anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling, i form av sensurlignende tiltak.

Vi viser også til retningslinjene fra European Federation of Journalists, utarbeidet i 2007.

Oslo 24. oktober 2013

Norsk Presseforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Redaktørforening

Pressefotografenes Klubb

Mediebedriftenes Landsforening

Landslaget for Lokalaviser
Den Norske Fagpresses Forening