Løken Stavrum til Stiftelsen Tinius

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, går til Stiftelsen Tinius som administrerende direktør.

Kjersti Løken Stavrum har i dag varslet styret i Norsk Presseforbund om at hun sier opp stillingen som generalsekretær i Norsk Presseforbund for å bli administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier AS. Hun etterfølger Sindre Østgård som blir direktør for produkt- og forretningsutvikling i Discovery Networks i Norge og Sverige.

– Stillingen som generalsekretær i Norsk Presseforbund er på mange måter en drømmejobb. Det har vært et privilegium å jobbe for presseetikk, offentlighet og ytringsfrihet i disse årene, sier Kjersti Løken Stavrum.
– Men produksjonen av den frie og uavhengige journalistikken er under et alvorlig press. Schibsted er et sentralt mediehus som forvalter betydelig publisistisk kraft, og som har ambisjoner om å sikre journalistikken gode økonomiske vilkår også i fremtiden. I den bekymringsfulle situasjonen vi er nå, ønsker jeg å være en pådriver for verdien av publisistisk innhold med utgangspunkt i Stiftelsen Tinius, sier hun.

Blommenholm Industrier (BI) eier 26,1 prosent av aksjene i Schibsted ASA og er selskapets største eier. Stiftelsen Tinius forvalter denne eierposten gjennom et styre som består av tre personer: Ole Jacob Sunde, som også er styreleder i Schibsted, advokat John A. Rein og Kjersti Løken Stavrum. Løken Stavrum beholder styrevervet i stiftelsen og BI, men varamedlem skal møte i hennes sted i den perioden hun er administrerende direktør.

– Vi må sikre best mulige rammer for frie og uavhengige redaksjoner også på digitale flater. Det krever en av de største teknologiske satsningene som noen norsk bedrift har gjort, men det krever også innsikt i hvordan journalistikken skal fornye seg for å forbli relevant. Med Kjerstis erfaring vil stiftelsen være godt skikket til å utøve langsiktig, godt eierskap i Schibsted, sier Ole Jacob Sunde.

– Kjersti Løken Stavrum har gjort en meget god jobb som generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hun har en stemme det lyttes til i det offentlige ordskiftet, og hun har bidratt til fornyelse og modernisering av Norsk Presseforbund. I løpet av denne perioden har vi oppgradert Vær Varsom-plakaten på viktige områder. PFU-systemet er åpnet for bloggere og frittstående utgivere, saksbehandlingen er digitalisert, Offentlighetsutvalget er omstrukturert og forsterket. Jeg tror også at Norsk Presseforbunds arbeid er blitt videre kjent ved hennes og sekretariatets utadrettede arbeid. Vi skulle svært gjerne hatt henne med på laget videre, sier styreleder i Norsk Presseforbund, Gunnar Kvassheim.

Kjersti Løken Stavrum har mer enn 25 års erfaring som journalist og redaktør i ulike publikasjoner; aviser, ukepresse, nett og TV. Hun er utdannet statsviter (cand.polit.) og har en mastergrad i ledelse. Hun har også vært avdelingsdirektør for kommunikasjon i NHO. Løken Stavrum var i flere år leder av Oslo redaktørforening, styremedlem i International News Media Association (INMA) og har vært varamedlem og deretter medlem av Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier siden 2007.

Løken Stavrum kom til Norsk Presseforbund i 2013.