Felles protest mot endringer i offentlighetsloven

Presseorganisasjonene går hardt ut mot forslaget som vil gjøre kalenderoppføringer hemmelige og begrense Sivilombudsmannens tilgang til dokumenter.

I en felles høringsuttalelse går Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for Lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund imot forslaget som ble sendt ut på høring i sommerferien.

Forslaget går ut på at elektroniske kalenderoppføringer ikke skal være omfattet av den lovfestede retten til innsyn. Det betyr at alt som står oppført i feks outlook, per definisjon skal kunne holdes hemmelig, uten annen begrunnelse enn at de er ført inn i outlook. Videre skal Sivilombudsmannen ikke lenger få mulighet til å se r-notater eller opplysninger hentet fra r-notater, som ledd i sin utøvelse av kontroll. Dette er et brudd med prinsippet om at Ombudsmannen skal kunne be om alt de trenger for å utøve kontroll med forvaltningen.

Presseorganisasjonene mener først og fremst forslaget om hemmelige kalenderoppføringer vil føre til at samfunnet går glipp av viktig informasjon. Videre at det er tynt begrunnet, og at det ikke er behov for endringen ettersom offentlighetsloven i dag har unntak for de situasjonene departementet beskriver i høringsnotatet. Prinsipielt mener presseorganisasjonene at det er probbleamatisk at man fraviker prinsippet om at det er innhold, og ikke form (hvor det er lagret) som skal avgjøre samfunnets rett til innsyn.

Til forslaget om at Sivilombudsmannen ikke skal kunne få tilgang til r-notater mv. skriver presseorganisasjonene at dette vil svekke ombudsmannens mulighet til å utøve kontroll, og dermed tillitten og uavhengigheten til ombudsmannen i saker som omfatter r-notater. Videre er presseorganisasjonenen skeptiske til at departementet beskriver endringen som en nedskriving av gjeldende rett, når de egentlig foreslår en endring.

Les hele høringsuttalelsen fra presseorganisasjonene her.