Lina Kristine Tennefoss Vatshelle mot Dagen

PFU-sak 153/21


SAMMENDRAG:

Dagen publiserte 12. juni 2021 en artikkel på nett om en kvinne som meldte seg ut av statskirken etter en uttalelse fra sogneprest Einar Ekerhovd. Tittelen var:

«Melder seg ut av kirken etter ‘brutalt språk’ fra lokal sogneprest»

I ingressen stod det:

«Etter å ha tatt senabort føler ikke lenger Lina Kristine Tennefoss Vatshelle (32) seg hjemme i kirken der Einar Ekerhovd er prest.»

Artikkelen ble publisert i papiravisen 15. juni 2021.

Dagen gjorde flere rettelser i nettartikkelen, oppsummert i en rettelogg nederst i teksten:

«DAGEN RETTER: I første utgave av saken stod det at barnets navn var Oscar, men det riktige er Oskar. Saken ble oppdatert 14.06.21 kl. 1900.

DAGEN PRESISERER: I første utgave av saken stod det at Lina Kristine Tennefoss
Vatshelle ‘støtter abort til 22. uke’. I SV-vedtaket står det ikke noe om antallet uker, men det står at ‘Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres.’ Saken ble oppdatert 14.06.21 kl. 2030.

DAGEN RETTER: I en tidligere utgave av saken stod det at Tennefoss Vatshelle mente at sogneprest Ekerhovd ‘offentlig er ute og kaller kvinner, som av ulike grunner velger å ta abort sent i svangerskapet, for barnemordere’. Hun presiserer at hun ikke har uttalt at Ekerhovd har brukt begrepet ‘barnemorder’. Derimot reagerer hun på at Ekerhovd i et facebookinnlegg har skrevet ‘å ta livet av et menneskebarn på 22 uker synes noen er greit’. Saken ble oppdatert 17.06.21 kl. 0820.»

Dagen publiserte også presisering i papiravisen 16. juni 2021, og en rettelse og beklagelse 18. juni 2021.

KLAGEN:

Klager er Lina Kristine Tennefoss Vatshelle. Hun mener Dagen har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
3.3, om premisser
3.7, om sitatbruk
3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
4.1, om saklighet og omtanke
4.13, om rettelse
4.17, om kommentarfelt

Klager opplyser at hun har stilt opp i mediene flere ganger etter at svangerskapet hennes ble avsluttet i uke 21 på grunn alvorlige skader på fosteret. Klager forteller:

«Fyrste gong vi stilte opp (i BA 2019) snakka vi om sorga vi gjekk gjennom og prøvde å setje fokus på den manglande oppfølginga vi fekk. Å miste barnet vårt var svært tung for meg og eg har trengt mykje oppfølging frå helsevesenet for å prøve å komme attende til kvardagen og eit normalt liv. Dette har eg dessverre måtta kjempe mykje for.»

Klager forteller at hun følte seg rammet da sogneprest Einar Ekerhovd skrev at senabort er «drap på 22 uker gamle menneskebarn».

«Eg tok valet å melde meg ut av kyrkja og sendte samtidig ein klage til biskopen i Bjørgvin og Prosten i Fana. Eg tipsa Os og Fusaposten om dette», skriver klager.

Os og Fusaposten publisert sak om utmeldingen 3. juni 2021, en sak klager opplyser at hun er fornøyd med.

Klager forteller imidlertid at hun ble tatt på sengen da Dagen publiserte en sitatsak 12. juni 2021 basert på artikkelen i Os og Fusaposten.

For det første mener klager at Dagen ikke modererte kommentarfeltet under artikkelen på Facebook. Hun skriver:

«Kommentarfeltet står umoderert gjennom heile helga, og før det vert sletta er det kome over 265 kommentarar. Ein svært stor del av dei var særs stygge.
(…)
Mange skriv at eg burde latt naturen gå sin gang og at Gud kunne fiksa barnet vi mista. I andre kommentarfelt har eg opplevd at folk kommenterar ut frå overskrift og ingress, men her var det tydeleg at fleire faktisk hadde lese saka og sett seg inn i ting og kom med detaljerte grunngjevinger og teoriar kring aborten min og kvifor eg er ein mordar, drapskvinne osv.»

Klager opplyser at hun at hun opplevede kommentarene som så overveldende at hun hverken leste igjennom alt eller tok skjermbilder.

«Men eg tok skjermbilete av kommentaren frå ein stortingspolitikar som meinte at eg fordi eg har vore open om at eg hadde ein svangerskapsdepresjon eigentleg ikkje ville ha barnet vi mista. Ho kjem og med anklagar om at eg er homovennleg (noko eg sjølvsagt er). Ho teiknar og opp stråmenn og meiner at eg støtter seinabortar av friske fostre», skriver klager.

Ifølge klager publiserte Dagen også flere feil i artikkelen. Klager mener avisen endret historien om hvordan de mistet barnet. Klager opplyser videre at artikkelen skrev feil navn på barnet, og at de hadde en feil beskrivelse av hennes politiske standpunkt om senabort. Hun ga redaksjonen beskjed om det.

Klager skriver:

«Kort tid seinare får eg melding om at dei har lese gjennom saka i Os og Fusaposten igjen og at det kun ‘er gjort noen mindre språklige endringer/stavefeil’. Dei skriv at dei ikkje fann faktafeil, men at dei ønsker å rette på ting om dei får vite kva feila er. I artikkelen har dei mellom anna skrive at eg er for fri abort fram til veke 22, noko som ikkje stemmer og som eg aldri nokon sinne har uttalt til media eller skrive nokon plass. Eg får beskjed om at personen eg kommuniserar med ikkje ser forskjell på ‘fri abort fram til veke 22’ og SV sitt landsmøtevedtak om abortlova. Dette tek eg som eit teikn på at dei ikkje har sett seg inn i saka dei skriv om, og eg ser på det som ein svært stygg feil.»

Klager forteller at hun igjen påpekte feilene overfor avisen. Likevel ble artikkelen publisert i papirutgaven 15. juni uten at noe ble rettet, skriver klager:

«Bilete av meg er på framsida av avisa. Då eg sender dei ein melding om kva eg synst om dette får eg beskjed om at saka allereie var gått i trykken då eg gav dei beskjed om feil.»

Hun tok igjen kontakt med avisen og fikk beskjed om at avisen ville trykke en rettelse i papiravisen, samt at retteloggen ligger i nettartikkelen.

«Eg gir dei beskjed (i 11-tida på tysdag) om at det framleis er fleire feil som må rettast, men dette får eg ikkje svar på», skriver klager, og opplyser om følgende feil:

«Dei har mellom anna skrive at barnet vårt allereie hadde fått namnet sitt då diagnosen hans vart oppdaga. Dette stemmer ikkje. Han fekk namnet sitt først etter fødselen. Dette er detaljar som betyr lite for den gjennomsnittlege avislesar, men for ei mor som har måtta gje namn til sitt dødfødte barn er dette ekstremt belastande i ein kvardag som framleis er prega av mykje sorg og sakn.»

Da klager kommer i kontakt med avisens nyhetsredaktør, etter at Medier24 omtalte saken, opplevde klager at kontakten var god:

«Vi kommuniserar på mail i løpet av dagen for å få ein korrekt rettelogg/beklaging, og for første gong på 5 døgn opplevar eg at kommunikasjonen er sånn den bør vere. Effektiv, sakleg og ikkje alt ansvaret for å rette opp i alle feila på meg – som var uvitande om heile saka.»

Klager skriver videre:

«18. juni, ei veke etter at saka først er publisert på nett, blir beklaging og retting av alle feil posta i papiravisa. Same dag mottek eg for første gong hets i messenger-innboksen min frå ein mann som skriv at eg har drepe barnet mitt og at han håper at eg angrar på det eg har gjort.»

Klager reagerer på at avisen ikke tok kontakt med henne før publiseringen av artikkelen. Hun begrunner:

«Eg sa ja til å dele historia mi med lokalavisa mi. Når sitata frå denne saka vert brukt i ei sak som blir delt i ei landsdekkjande kristenkonservativ avis meiner eg at premissa for saka endrar seg drastisk. I alle fall når avisa vel å nedskalere kor mykje kyrkja har betydd for meg i oppveksten og samstundes kjem med feil informasjon kring kva eg meiner om ei eventuell ny abortlov.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Dagen skrier at det er «i kjernen» av deres oppdrag å følge med hva som skjer i og rundt Den norske kirke, og at det derfor var naturlig å dekke den omtalte saken.

«Vi laget en sitatsak og kjøpte bilde av Vatshelle Tennefoss fra lokalavisen», opplyser avisen.

Dagen redegjør for den første kontakten med klager slik:

«Mandag 14.6 kl 09.56 tok Tennefoss Vatshelle kontakt med oss på Messenger-kanalen. Hun skrev at hun ikke har tilgang til selve saken, men så at det er flere faktafeil bare i bildetekst og ba oss ta kontakt med henne for å stille relevante spørsmål slik at det kunne bli rettet opp i. Hun skrev også at ‘det hadde vore greitt om dykk modererte kommentarfeltet deres’»

Dagen opplyser at de har en tekst som sendes automatisk til de som sender melding på Messenger, som sier at de «ikke alltid sitter foran skjermen», men at de prøver å svare så raskt de kan.

Dagen beskriver kontakten med klager videre.

«Mandag klokken 1734 og 1746 tok hun på nytt kontakt i Messenger og ba om svar. Da hadde hun lest saken og skrev at det er en del faktafeil hun hadde satt pris på å rette opp i. Hun skrev også at hun kan ta det med PFU.
Mandag klokken 1751 svarte vår frontsjef, beklaget sent svar, skrev at vi selvsagt vil rette opp faktafeil. Han ba henne sende en e-post til oppgitt mailadresse hvor hun forklarer hva som er feil.
Hun svarte umiddelbart ‘nei’ og at hun ikke var ‘interessert i å bruke tida mi på å rette opp i dykkar useriøse journalistikk’.
Videre skrev hun at det er 265 kommentarer på facebookposten og at det hadde vært fint å få beskjed om saken og mulighet til å uttale seg før saken gikk i trykken.»

Dagen opplyser at frontsjefen 40 minutter senere svarte at han var enig i at noen av kommentarene var ufine og at de nå hadde slettet innlegget fra Facebook. Han spurte igjen om det var noen faktiske feil i artikkelen og understreket at de i så fall ville rette disse. Avisen skriver videre:

«Hun svarte like etterpå at navnet på sønnen var skrevet feil i lokalavisen: Oscar skal skrives med med k. Hun opplyste også om at ‘det er feil ut over det i saken deres’ og ba oss lese saken i lokalavisen en gang til for å finne feilene.
Frontsjef spurte om det er slik at hun ønsket å svare i en oppfølgersak. Han informerte at han skal rette feilen hun pekte på. Hun ønsket ikke å komme til orde i en oppfølgersak. Det ble ikke laget oppfølgersak.»

Senere på kvelden, kl 19:29, sendte frontsjefen en ny melding til klager og fortalte at han hadde gjennomgått både opprinnelig artikkel og Dagens sitatsak. Han hadde gjort mindre språklige endringer, men ikke funnet store faktafeil, fortalte mannen. «Han gjentok at han fremdeles var åpen for å rette feil om vi fikk vite hva», skriver Dagen, og videre:

«Hun svarte at det ikke stemte at hun var for fri abort frem til uke 22, slik det stod i saken vår. I saken i Os og Fusaposten stod det at hun støttet SVs landsmøtevedtak om selvbestemt abort frem til levedyktighet, som i dag er satt til å være uke 22. Hun presiserte i Messenger at hva som er levedyktighet er et medisinsk spørsmål, ikke et politisk. Hun viste til at vedtaket også inneholdt et punkt om at kvinner skal ha rett på god oppfølging.»

Dagen rettet opp i hva som er klagers abortstandpunkt, opplyser avisen: «Den korrigerte saken med rettelogg ble også oversendt Tennefoss Vatshelle på Messenger kl 21.13 mandag kveld.»

Når det gjelder papirpubliseringen, skriver Dagen:

«På dette tidspunktet hadde vi nylig lagt om avisproduksjonen med nye publiseringssystemer og nye trykketider. Alle saker måtte leveres på formiddagen for å bli med i neste dags papiravis. Derfor kom den opprinnelige utgaven saken på trykk i papiravisen tirsdag.»

Avisen trykket en presisering i onsdagsavisen.

Dagen opplyser at avisens nyhetsredaktør overtok kontakten med klager etter dette, og at hun gikk igjennom artikkelen med klager for å finne ut av hvilke andre opplysninger som var feil og trengte presisering. Dagen skriver:

«I saken i Os og Fusaposten stod det at hun hadde levert en klage hvor hun sa klart fra om at det ikke kan aksepteres at sognepresten ‘offentleg er ute og kallar kvinner som av ulike grunnar vel å ta abort seint i svangerskapen, for barnemordarar’.
I samtale med oss presiserer hun at sognepresten ikke har brukt ordet ‘barnemorder’.
I vår opprinnelige sak brukte vi den samme formuleringen: At hun mente at sogneprest Ekerhovd ‘offentlig er ute og kaller kvinner, som av ulike grunner velger å ta abort sent i svangerskapet, for barnemordere’.
I vår gjennomgang ønsket hun å presisere at presten ikke hadde brukt begrepet ‘barnemorder’. Det etterkom vi og la det inn i retteloggen (…)»

Avisen publiserte deretter en beklagelse i fredagsavisen, «som tok opp i seg presiseringene, rettelsene og en beklagelse fra Dagens side for kommentarfelt og feil».

Dagen forteller at de strakk seg langt i kontakten med klager, selv om rettelsene og presiseringene isolert sett ikke fremstår som store, fordi det kom på toppen av et utilstrekkelig moderert kommentarfelt og et sent svar da hun først tok kontakt.

Om kommentarfeltet skriver avisen:

«Det var sammenfall av flere uheldige omstendigheter disse dagene som førte til at kommentarfeltet ikke ble tilstrekkelig moderert og at vi ikke svarte henne raskt nok: En rutinesvikt i modereringen av kommentarfeltet gjorde at vi ikke fanget opp de ufine kommentarene og fikk slettet dem.»

Dagen opplyser at de har tatt lærdom av saken og at skal gjøre ekstra vurderinger før deling av artikler på Facebook.

Klager ønsker å presisere følgende når det gjelder Dagens tilsvar:

«Eg sendte første melding til Dagen på messenger klokka 09.56. Denne vart lest klokka 11.17 (sjå vedlagt dokumentasjon). Først seint på ettermiddagen fekk eg svar etter å ha purra.»

Hun skriver også om kommentarfeltet:

«For ei mor som har lest fleire hundrevis av kommentarar om at ho er ei drapskvinne som ikkje ville ha barnet sitt kjennes det og utruleg vondt å skulle ta kontakt med ei kristenkonservativ avis der ein journalist som tydeleg ytrer kva han meiner om abort på nett:
https://www.dagen.no/korsets-seier/tusen-takk-sv/ .»

Dagen hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagen, om en kvinne som tidligere hadde tatt abort og som meldte seg ut av Den norske kirke etter et abortutspill fra sogneprest Einar Ekerhovd. Artikkelen var en sitatsak fra Os og Fusaposten.

Klager er den omtalte kvinnen. Hun reagerer på at Dagen publiserte saken uten å ta kontakt med henne først. Hun anfører at Dagens artikkel inneholdt flere feil: Navnet på barnet var feilstavet; det stemmer ikke at barnet fikk navnet før svangerskapsbruddet; hun er ikke for fri abort frem til uke 22, men for SVs abortstandpunkt, som er å fjerne nemdene, og bevare dagens grense som går ved levedyktighet. Videre mener klager at Dagen brøt god presseskikk gjennom å tillate en lang rekke ufine kommentarer under artikkelen på Facebook.

Dagen innrømmer at det ble publisert ufine kommentarer på Facebook. Avisen innrømmer også å ha publisert noen mindre feil og upresisheter i artikkelen, og opplyser at disse ble rettet og beklaget etter dialog med klager. Dagen mener å ha strukket seg langt overfor klager selv om feilene isolert sett ikke fremstår som store. Avisen opplyser at de har tatt lærdom av saken, og at de skal gjøre ekstra vurderinger i fremtiden før deling av artikler på Facebook.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Dagen var i sin fulle rett til å lage en sitatsak på artikkelen fra Os og Fusaposten. Klagers utspill hadde offentlig interesse og var del av en løpende debatt, som Dagen måtte kunne videreformidle. Utvalget viser til medienes sitatrett.

Samtidig vil PFU oppfordre mediene til å vise varsomhet overfor kilder som uttaler seg om sensitive, personlige temaer.

PFU merker seg at den påklagede sitatsaken inneholdt upresisheter. Utvalget har forståelse for at klager reagerer på dette, og understreker at pressen skal sørge for at opplysninger er riktige før publisering, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP 3.2). PFU kan imidlertid ikke se at upresishetene i dette tilfellet er av en slik art at god presseskikk er brutt.

Det har betydning at Dagen rettet og beklaget upresishetene etter dialog med klager, jf. VVP 4.13, selv om PFU kan forstå at klager opplevde prosessen som krevende.

PFU understreker at det er mediets ansvar å følge med på kommentarfelt og så snart som mulig fjerne kommentarer som bryter med god presseskikk, jf. VVP 4.17. Det var med andre ord Dagens ansvar å fjerne det som eventuelt var i strid med Vær Varsom-plakaten, ikke klagers, som så seg nødt til å ta kontakt med avisen for å si ifra om kommentarer på Facebook.

Utvalget merker seg at klager tok skjermbilde av én kommentar, som er vedlagt saken. PFU kan forstå for at klager reagerer på denne, men mener kommentaren må sees som del av en løpende debatt som klager deltok i, og at den er innenfor det presseetisk akseptable.

Når det gjelder øvrige kommentarer, har ingen av partene dokumentasjon på hva som ble publisert, ettersom Dagen slettet hele artikkelen fra Facebook da klager tok kontakt. Begge parter er imidlertid enige om at kommentarfeltet burde vært moderert bedre.

Slik PFU forstår saken, lå kommentarfeltet umoderert fra fredag kveld til mandag ettermiddag. Utvalget påpeker at mediene må være særlig oppmerksomme på leserkommentarer i sensitive saker der man kan forvente høy temperatur. På generelt grunnlag finner PFU det krevende å vurdere kommentarfelt utvalget ikke har sett, men manglende dokumentasjon av det publiserte fritar ikke mediene fra det presseetiske ansvaret. I dette tilfellet mener PFU det er sannsynliggjort at kommentarfeltet ikke ble tilstrekkelig moderert, slik at kommentarer som brøt med god presseskikk ble stående, jf. VVP 4.17.

Dagen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Ellen Ophaug