Økt klagemengde og rekordmange felt på VVP 3.2 og 4.17

Antallet som klager til PFU fortsetter å øke, og aldri før har mediene vært så dårlige på kildekritikk og håndteringen av nettdebattene – iallfall om man legger tallene fra PFUs klagebehandling i 2021 til grunn.

Under NPs arrangement «Etikkåret 2021» presenterte leder for Pressens Faglige Utvalg (PFU), Anne Weider Aasen, statistikken som viser at hele 36 klagesaker som endte med fellelse i 2021, skyldtes for svakt arbeid med kildekritikk og opplysningskontroll, det vil si punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Forrige rekord på dette punktet ble satt i 2018 da PFU begrunnet 30 presseetiske overtramp med henvisning til VVP 3.2. Også retten til samtidig imøtegåelse, VVP 4.14, ligger svært høyt på fellingsstatistikken med 32 henvisninger, og i 21 saker har PFU vist til begge disse presseetiske prinsippene i grunnlaget for fellelsene.

–  VVP 3.2 og 4.14 er blant grunnprinsippene i journalistikken. Å søke kontroll av opplysninger, bedrive kildekritikk, og å la den angrepne part komme til orde for å opplyse saken, er jo nettopp det som er kjernen i journalistisk virksomhet. Det er dette som kjennetegner redaktørstyrte medier. Desto større tankekors at dette er punktene som mediene felles på gang etter gang. Jeg utfordrer norske medier til å ha et nyttårsforsett om å få ned disse fellelsene i  2022, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

De vanskelige nettdebattene

Klagebehandlingen i 2021 underbygger også utfordringene mange redaksjoner opplever knyttet til håndteringen av nettdebattene. VVP 4.17 påpeker redaksjonenes selvstendige ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

I 2021 endte åtte klagesaker med brudd fordi mediene ikke har klart å innfri kravet i VVP 4.17. Det er en fordobling fra 2020.

Mange klager, og mange må avvises

De siste årene har antallet klager som kommer inn til PFU økt og økt, og 2021 er i så måte intet unntak. Hele 777 klager ble sendt inn, mot 729 året før.

Det er imidlertid også en vekst i antallet klager som av ulike årsaker må avvises; 432 ble avvist i 2021 mot 403 i 2020.

En hovedårsak til at klager avvises, handler om at klageren ikke selv er direkte berørt, og ikke innhenter nødvendig samtykke til klagen. PFU skal vurdere om en konkret part er utsatt for et presseetisk overtramp, og må dermed vite at denne parten ønsker klagebehandling.

Mer om PFU-statistikken finner du her.

Se det digitale arrangementet «Etikkåret 2021» som strømmes på NPs Facebook-side og YouTube-kanal.