Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Behandling av klagen i PFU

Før behandlingen i utvalget, utarbeider sekretariatet et saksdokument som inneholder et sammendrag av det påklagede forhold og de utvekslede tilsvar, samt forslag til uttalelse, det vil si en innstilling.

På bakgrunn av det skriftlige materialet formulerer utvalget en uttalelse som konkluderer med «brudd» eller «ikke brudd» på god presseskikk. I noen tilfeller kan en uttalelse konkludere med at forholdet er kritikkverdig.

Etter at utvalget har avgitt sin uttalelse, får partene tilsendt saksdokumentet.

Er det enkelte ord og utrykk du har behov for å få forklart? Sjekk ut vår ordliste.

Se hvem som sitter i PFU her.

OFFENTLIGGJØRING

Når det foreligger en «fellende» eller «kritisk»  uttalelse, plikter publikasjonen/mediet å offentliggjøre denne snarest, på et godt synlig sted i publikasjonen eller i relevant sendetid.

Der PFU finner det nødvendig, lages en egen radio- eller fjernsynsversjon tilpasset disse mediers egenart. I forbindelse med publiseringen skal det i trykte medier og i fjernsyn benyttes en fast PFU vignett.

Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. Av samme hensyn kan PFU vedta å lukke møtet. Spørsmål om dokumentoffentlighet og anonymitet avgjøres av NPs generalsekretær.

PFU-BASEN

Etter behandlingen er ferdig legges sammendraget med klage og tilsvarsrunde og PFUs uttalelse i den offentlig tilgjengelige PFU-basen. Her kan du se de fleste saker som har vært behandlet siden 1991 og frem til i dag.

Ta en titt på de sakene som har vært behandlet her.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"