PFU-basen

2002

19. februar

Sak 003/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Hamar Arbeiderblad

Sak 002/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Østlendingen

Sak 210/01

Ikke brudd på god presseskikk

Buskerud sentralsykehus v. fung. direktør Øistein Blørstad mot Drammens Tidende

Sak 209/01

Ikke brudd på god presseskikk

Per G. Bjørnstad mot helsemagasinet PULS, NRK

Sak 208/01

Ikke brudd på god presseskikk

Til Helhet, v. styreleder Erling Lundeby mot NRK

Sak 207/01

Brudd på god presseskikk

Ivar Hauge mot NRK

Sak 206/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Harstad Tidende

Sak 205/01

Ikke brudd på god presseskikk

Moss Bibelssenter Grunnskole, v. rektor Torgeir Flatin mot NRK

Sak 203/01

Ikke brudd på god presseskikk

Gro Kolstad mot Bergensavisen

Sak 199/01

Brudd på god presseskikk

Adv. John Chr. Elden (p.v.a. klient) mot Kapital

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad

28. januar

Sak 171/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Troms Folkeblad

Sak 197/01

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Varden

Sak 193/01

Ikke brudd på god presseskikk

Kjell Norum mot Harstad Tidende

Sak 191/01

Ikke brudd på god presseskikk

CLS Norden AS v./adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

Sak 189/01

Ikke brudd på god presseskikk

Laksevåg bydelsadministrasjon, v/ bydelsdirektør Georg Myhrvold mot TVHordaland

Sak 187/01

Brudd på god presseskikk

NN ved advokat Jens-Ove Hagen mot NTB

Sak 186/01

Ikke brudd på god presseskikk

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mot Trafikkskaddes Magasin

Sak 183/01

Brudd på god presseskikk

NN ved advokat Jens-Ove Hagen mot Dagbladet

2001

18. desember

Sak 194/01

Brudd på god presseskikk

Høgskolen i Østfold v. høgskoledir. Wiktor Tvete og personaldir. Birgitta Næss mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

Sak 190/01

Ikke brudd på god presseskikk

NN m. fl. mot Innherreds Folkeblad

Sak 188/01

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Halvard Helle (p.v.a. klient), Advokatfirmaet Staff mot Hallingdølen

Sak 184/01

Kritikk

Troms Fylkeskommune, Barne- og ungdomstjenesten v. Tormod Aasland mot Troms Folkeblad

Sak 181/01

Brudd på god presseskikk

CLS Norden AS, v. adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

Sak 180/01

Ikke brudd på god presseskikk

Svein Olsen mot Fjordenes Tidende

Sak 176/01

Ikke brudd på god presseskikk

Kjetil Hanssen mot Ságat

Sak 175/01

Ikke brudd på god presseskikk

Ståle Støen mot Folldals Marked

Sak 172/01

Ikke brudd på god presseskikk

Politiets Fellesforbund, v. Egil Haaland mot TV 2

Sak 170/01

Ikke brudd på god presseskikk

Jarle Synnevåg mot Aftenposten