Ståle Pettersen mot Saltenposten

PFU-sak 97-107


SAMMENDRAG:
Saltenposten hadde onsdag 24. september 1997 en omtale av et lokaloppgjør i fotball mellom Saltdalskameratene og Sørfold, under tittelen «Kameratene vant spennende lokaloppgjør». Et av bildene som illustrerte artikkelen viste et utvalg tilskuere, med én person i fokus. Bildeteksten lød:
«På jobbjakt? Sprints fallitt-trener, Ståle Pettersen, så kampen på Rognan. Er han på jobbjakt?»
I siste avsnitt i artikkelen heter det ellers:
«Blant de 60 tilskuerne kunne vi registrere Sprint-trener Ståle Pettersen som fulgte kampen med interesse. Var han ute etter nye spillere eller ny jobb?» KLAGEN:
Klager er Ståle Pettersen. Han mener karakteristikken «Sprints fallitt-trener» er «grovt injurierende» og at den «sverter min person som fotballtrener og som innbygger i Fauske.»
Klageren mener Saltenposten har begått et presseetisk overtramp. Klageren anfører at han ikke har «fått sparken, eller spilt fallitt, slik som bildeteksten kan gi inntrykk av», og viser blant annet til vedlagt kopi av pressemelding fra FK Fauske-Sprint, datert 28. august. I pressemeldingen presiserer styret at det har «tillit til spillere og trenere».
Klageren mener han ikke har fortjent å bli karakterisert som «fallitt», og at Saltenposten «har overskredet en grense for hvordan en navngitt person kan beskrives, og at billed-teksten er sjikanøs og uten belegg i virkeligheten.» Klageren mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart og identitet. TILSVARSRUNDEN:
Saltenposten skriver i sitt tilsvar at Fauske/Sprint har vært gjenstand for stor lokal oppmerksomhet gjennom sesongen, og at det har vært misnøye blant spillerne og ellers uro i klubben. Også avisen viser til den omtalte pressemeldingen, «der det fastslås at det har vært en rekke uroligheter i klubben».
Avisen «mener Fauske/Sprint har spilt sportslig fallitt denne sesongen». Videre heter det «At Fauske/Sprints trener i brevet til PFU opplyser at et nedrykk var planlagt, er helt ukjent for redaksjonen i Saltenposten». Avisen viser dessuten til tidligere uttalelser fra klageren, hvor det fremgikk at målsettingen var å ha fire lag bak seg på tabellen og dermed overleve i den «nye» 2. divisjonen i distriktet.
Avisen understreker at klageren er en offentlig og kjent person i distriktet, samt at karakteristikken er rettet mot de sportslige resultatene, og ikke klageren som privatperson. «Dette dreier seg om sportsomtale og i sportsjournalistikken er det ikke uvanlig å bruke sterke ord og uttrykk i beskrivelsen av kjente utøvere.»
Vedlagt tilsvaret følger en rekke artikler, hovedsaklig fra Nordlandsposten, hvor klagerens skjebne og forholdene i laget er omtalt.
Klageren skriver i sitt tilsvar at «Hva andre aviser har skrevet om den lokale fotball-sesongen er saken uvedkommende». Han gjør også et poeng av at han føler seg «snikfotografert». «Er jeg fritt vilt?» spør klageren.
Klageren vedgår at sesongen rent sportslig sett var dårlig, men at bruken av ordet «fallitt» både er sjikanøs og sårende og at dette ikke kan forsvares.
Avisen skriver i sin siste kommentar at de vedlagte avisutklippene til tilsvaret var ment å illustrere den store interessen rundt Fauske/Sprints interne stridigheter. Avisen under-streker også at den har omtalt klageren som «Sprints fallitt-trener» nettopp fordi karakteristikken var knyttet opp mot hans engasjement som trener og ikke ment som en karakteristikk av ham som person. Når det gjelder fotograferingen anfører avisen at man hadde tips om at Pettersen kunne være aktuell som trener for et av de to lagene. Når klageren da dukker opp på kampen «er det ikke annet å vente enn at han blir fotografert sammen med de andre tilskuerne. Dette er tross alt et offentlig sted». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som i inneværende år var trener for fotballaget Fauske/Sprints herrelag, mener Saltenposten brøt god presseskikk da avisen, i forbindelse med en kamp hvor klageren var tilskuer, fotograferte ham uten hans vitende og deretter på trykk omtalte ham som «fallitt-trener». Klageren mener avisen har overskredet en grense for hvordan en avis kan omtale en navngitt person og at han er svertet både som fotballtrener og som person.
Saltenposten viser til den store interessen for problemene i det fotballaget klageren hadde ansvaret for og at laget faktisk rykket ned en divisjon etter svært dårlige resultater. Avisen anfører dessuten at klageren er en offentlig og kjent person i distriktet og at han befant seg på et offentlig sted da fotograferingen skjedde. Det understrekes fra avisens side at man har omtalt klageren som fotballtrener og ikke som privatperson.
Pressens Faglige Utvalg vil understreke at personer som selv velger å tre inn i det offentlige rom må regne med et sterkere søkelys og skarpere karakteristikker enn andre. I det påklagede tilfellet er utvalget ikke i tvil om at klageren var kjent i avisens nedslagsfelt og at det var stor interesse knyttet til hans jobb som trener for et av de lokale fotballagene. På denne bakgrunn måtte klageren finne seg i å bli såvel avfotografert som omtalt i forbindelse med den aktuelle fotballkampen.
Selv om avisens karakteristikk måtte oppleves som ubehagelig for klageren, kan utvalget ikke se at omtalen ligger utenfor det han i kraft av sin rolle må akseptere.
Saltenposten har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen