Konrad Finsrud mot Vårt Land

PFU-sak 95-175


SAMMENDRAG:
Klageren ønsker PFUs vurdering av at et leserbrev han sendte til Vårt Land i oktober 1995 ble returnert uten å ha bli tatt inn i avisen.

Sekretariatet har tilskrevet klageren og gjort ham oppmerksom på at saken vil bli forelagt utvalget etter forenklet saksbehandling. Klageren er også orientert om hovedpunktene i sekretariatets innstilling, som lyder slik:

«I henhold til «Redaktørplakaten» er det ansvarshavende redaktørs suverene rett å ta
stilling til hva som skal publiseres. Det er derfor ingen som kan kreve å få leserbrev
på trykk, med mindre det foreligger en klar tilsvarsrett, slik den er definert i Vær
Varsom-plakaten. Utfra dette kan ikke utvalget se at det i det påklagede tilfelle foreligger noe brudd på god presseskikk.»

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.