Adv. Tore Benson p.v.a. Fauske kommune / Arvid Bjørkelund mot Nordlandsposten

PFU-sak 95-056


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten bragte lørdag 25. mars et førstesideoppslag med tittelen «Rusmiddelkonsulent TRAKK PISTOL I FYLLA» . Henvisningen hadde følgende tekst:
«En hjemmebrentaften hos rusmiddelkonsulenten ble et mareritt for en 18 år gammel gutt. Han følte seg truet på livet da mannen plutselig dro fram en automatpistol og skrek: – Nå er det nok!
Innsideartikkelen, over fem spalter, har tittelen «- TRUET PÅ LIVET av full usmiddelkonsulent». Ingressen lyder:
«FAUSKE: – Nå er det nok, skrek sosialarbeideren og pekte med den skarpladde 9 mm Glock-pistolen mot hodet til «Jonas» (18). En hjemmebrent-aften hos rusmiddelkonsulenten endte med det 18-åringen oppfattet som en drapstrussel.»
Av artikkelen fremgår det at det tilsammen var tre gutter tilstede i leiligheten, i tillegg til den omtalte sosialarbeideren. Både gutten og sosialarbeideren er intervjuet og sitert anonymt i teksten. Utfra det intervjuobjektene forteller skal det først ha vært en viss krangling, noe som senere utviklet seg til et håndgemeng mellom sosialarbeideren og den ene av guttene:
«Knyttneveslagene haglet og sosialarbeideren ble rett og slett oppbanket. I sinne og fortvilelse trakk han fram pistolen. En 9 mm Glock, et beredskapsvåpen han har utlevert som soldat i heimevernet. – Nå er det nok, skrek mannen mens han skjelvende holdt våpenet frem mot en av guttene. Han var livredd for å få mer juling.»
Det fremgår videre at to av guttene, i artikkelen kalt «Per» og «Roy», stakk av da pistolen ble tatt frem, mens «Jonas» ble tilbake i leiligheten en stund.
«- Etterhvert roet det hele seg ned, sier gutten, som kjenner sosialarbeideren fra tidligere. Dagen etter var de to guttene som flyktet på besøk hos sosialarbeideren. – Vi snakket ut om det som skjedde. – Likevel vet jeg at det som har skjedd kommer til å få store konsekvenser for meg, sier sosialarbeideren til Nordlandsposten.»
Mandag 27. mars bragte Nordlandsposten en en-spaltet rammesak nederst på side 10, under tittelen «Np presiserer». Teksten lyder i sin helhet:
«BODØ: Nordlandsposten vil presisere at lørdagens oppslag om mannen som trakk pistol i fylla ikke er identisk med rusmiddelkonsulenten i Fauske. Artikkelen kunne kaste mistanke på feil person siden det bare er en person i Indre Salten som innehar den tittelen i sin stillingshjemmel. Den personen som artikkelen omhandler er offentlig ansatt i en av kommunene i Indre Salten som miljøarbeider og arbeider med rusmiddelomsorg. Nordlandsposten beklager dersom anonymiseringen har ført til misforståelser og ubehag for uskyldige personer.»
Dagen etter, tirsdag 28. mars , bringer Nordlandsposten den samme presiseringen på nytt. Teksten er identisk med den første, bortsett fra en ingress som lyder: «FAUSKE: Rusmiddelkonsulent var miljøarbeider i rusmiddelomsorgen.» Denne gangen er presiseringen plassert over tre spalter, overst på side 11, og utstyrt med en faksimile av førstesideoppslag lørdag 25. mars. Bildeteksten til faksimilen lyder: «Faksimile. Lørdag fortalte Nordlandsposten om mannen som hadde trukket pistol i fylla. Vår anonymisering av saken kan urettmessig ha ført til at rusmiddelkonsulenten på Fauske har blitt identifisert som gjerningsmannen. Nordlandsposten vil presisere at saken ikke omhandler rusmiddelkonsulenten på Fauske.»
Ytterligere en dag senere, onsdag 29. mars , bringer så Nordlandsposten en artikkel som i hovedsak består av et intervju med rusmiddelkonsulenten ved Fauske sosialkontor, under tittelen «Rusmiddelkonsulent USKYLDIG UTHENGT» . Ingressen lyder:
«FAUSKE: «Rusmiddelkonsulent trakk pistol i fylla», var oppslaget i Nordlandsposten sist lørdag. Med ett slag ble livet dramatisk forandret for Arvid Bjørkelund ved Fauske sosialkontor».
I artikkelen forteller rusmiddelkonsulenten hvilke skadevirkninger avisens første oppslag hadde ført til.
«- Nå er jeg lagt død, både faglig og rent personlig. Det finnes bare en rusmiddelkonsulent i Indre Salten, og det er meg. Hva vil folk si?»
Bjørkelund forteller at folk «skygget unna» ham på gaten, at kolleger har stilt spørsmål om «hva som egentlig foregikk ved kontoret» og at både lørdag og søndag ble «et rent mareritt av telefoner og henvendelser».
«- Jeg har blitt direkte trakassert. Fagfolk andre steder i Norge har også reagert.
Bjørkelund sier i intervjuet at han håper dette kan få folk til å skjønne at saken overhodet ikke har noe med ham eller Fauske kommune å gjøre.
«- Men jeg er nok likevel nødt til å leve med denne saken i lang tid fremover. Det som gjør meg bitter er at avisens slurv har lagt min person og jobb fullstendig død. Det kan jeg egentlig ikke tilgi, sier Bjørkelund.»
Også Nordlandspostens nyhetsredaktør Kjell Hugvik er intervjuet i artikkelen. Han sier blant annet dette:
«- I slike saker må avisen anonymisere de aktuelle personene av etiske grunner. Desverre har vår anonymisering denne gangen medført at en uskyldig person er blitt rammet. Dette beklager vi på det sterkeste og håper alle våre lesere nå skjønner at Bjørkelund ikke hadde noe med denne saken å gjøre.»
Artikkelen er illustrert med et bilde av Arvid Bjørkelund. Bildeteksten lyder:
«Rusmiddelkonsulent Arvid Bjørkelund i Fauske kommune har urettmessig blitt oppfattet som personen som trakk pistol i fylla. – Folk har unngått å hilse på meg på gata, sier den fortvilte mannen.» KLAGEN:
Klagere er Fauske kommune og rusmiddelkonsulent Arvid Bjørkelund, begge via advokat Tore Benson.
Klagerne fremholder at de føler seg uskyldig uthengt i avisen, gjennom Nordlandspostens første omtale av saken. Av klagen fremgår det at helse- og sosialsjefen i Fauske kommune tok kontakt med Nordlandsposten samme dag som artikkelen sto på trykk, og at den første beriktigelsen ble publisert mandag 27. mars. «Nordlandsposten har gjort dette så smått og bortgjemt som mulig», heter det i klagen.
Samme dag, altså mandag 27. mars, tok så advokat Benson kontakt med Nordlandspostens redaktør per telefon. «Redaktøren erkjente straks at plasseringen ikke var god nok. Jeg ba om at en ny beriktigelse og beklagelse ble tatt inn på første side og i større format. Redaktøren var ikke villig til å innta beklagelsen på første side», heter det i klagen.
Videre skriver klagerne at de ikke var fornøyde med den andre beriktigelsen, sett i forhold til omfanget av den første artikkelen. De viser også til intervjuet med den nevnte rusmiddel-konsulenten, uten å kommentere dette nærmere. TILSVARSRUNDEN:
Nordlandsposten skriver i sitt tilsvar at avisen på det sterkeste har beklaget denne saken overfor rusmiddelkonsulenten i Fauske kommune. «Det synes for oss helt uforståelig at Fauske kommune etter alle samtaler og dementier likevel sender denne saken over til PFU» , skriver avisen.
Når det gjelder plasseringen av det andre dementiet, bekrefter avisen at klagernes advokat ba om å få dette plassert på første side. «…men han aksepterte ganske raskt at det fra vår side kun var vilje til å beklage saken på vanlig tekstside», heter det i tilsvaret.
Nordlandsposten viser videre til at saken ble tatt svært alvorlig i redaksjonen, og at «den uheldige vaktsjef» tok initiativet til det påfølgende intervjuet med rusmiddelkonsulenten, og at den samme vaktsjefen selv skrev saken.
«Hva mer kan vi gjøre», skriver avisen til slutt.
Klagernes advokat avviser at han skulle ha akseptert plasseringen av det andre dementiet. «Jeg ba om at dementiet ble plassert på første side. Dette krav ble avslått av redaktøren. Dette avslaget var så bastant at jeg fant ytterligere diskusjon over telefon formålsløst», heter det i tilsvaret, hvor det forøvrig ikke fremkommer ytterligere kommentarer til avisens tilsvar.
Avisen fastholder at klagernes advokat aksepterte at det andre dementiet ble plassert på tekstside. Redaktøren viser til samtale med klagernes advokat: «Når så Benson (klagernes adv. – sekr.anm.) avslutter samtalen med å si at…OK dette høres greit ut, ja da går jeg ut ifra at det er OK» , skriver redaktøren. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne, som er henholdsvis Fauske kommune og rusmiddelkonsulent i samme kommune, mener seg uberettiget uthengt i en artikkel i Nordlandsposten, hvor avisen brukte tittelen «rusmiddelkonsulent» i omtalen av en person som truet med pistol under et privat selskap hvor det ble konsumert hjemmebrent. Rusmiddelkonsulenten er ikke identisk med den personen som er omtalt i saken, og mener kombinasjonen av yrkestittel og stedsangivelsen «Fauske» i artikkelen førte til en forveksling som har gitt ham store problemer, både profesjonelt og privat. Klagerne peker på at det i de tre kommunene i Indre Salten bare er en person med yrkestitel «rusmiddelkonsulent».
Klagerne mener samtidig at Nordlandsposten ikke gjorde nok for i ettertid å rette opp den mulige forvekslingen, og viser blant annet til at avisens to presiseringer var for små og gitt for dårlig plassering i avisen.
Nordlandsposten har beklaget at avisens forsøk på anonymisering i omtalen av saken kunne føre til forvekslinger og dermed også problemer for klagerne. Avisen mener imidlertid at den i ettertid har gjort det som kan forventes for å bøte på skaden, blant annet gjennom to presiseringer, samt et intervju med den rusmiddelkonsulenten som følte seg uthengt.
Pressens Faglige Utvalg mener det opprinnelige oppslaget skapte grunnlag for en forveksling som klart var egnet til å skade klagerne, og konstaterer at Nordlandsposten selv har innrømmet dette. Avisen burde foretatt grundigere undersøkelser og vurderinger før saken ble satt på trykk.
Sett i lys av de misforståelser den første artikkelen åpenbart kunne føre til – og det omfanget oppslaget fikk – mener utvalget at avisen raskere burde sørget for en klarere og mer synlig presisering av at saken ikke omhandlet klagerne. At avisen, dels etter påtrykk fra klagerne og dels på eget initiativ, senere sørget for en mer omfattende beriktigelse, er ikke tilstrekkelig for å veie opp for den skade som er forvoldt.
Nordlandsposten har brutt god presseskikk.
Volda, 9. mai 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning