Gunnar Øi mot Aftenposten

PFU-sak 94-155


SAMMENDRAG:
Aftenposten hadde 18. november 1994 en kommentar-artikkel av avisens skribent Magne Skjæraasen, med tittel «Urent trav i oppløpet», om EU-debatten forut for folkeavstemningen ti dager senere. I artikkelen hadde skribenten hentet et sitat fra et leserbrev i samme avis to uker tidligere. Leserbrevets forfatter (klageren) var ikke navngitt i kommentar-artikkelen.

Klageren mener Aftenposten har brutt god presseskikk, og gjort seg skyldig i sitatfusk, ved ikke å ha gjengitt ordrett fra hans leserinnlegg. Vedlagt klagen er brev til Aftenpostens redaktør om «sitatfusket», samt avisens svarbrev som klageren mener «bare er en omgåelse.» «Saken gjelder ganske enkelt hvorvidt man har krav på å bli sitert korrekt.»

I klagen vises det for øvrig til et leserinnlegg klageren tidligere hadde sendt Aftenposten, men ikke fikk på trykk i avisen.

Sekretariatet har meddelt klageren at saken vil bli forelagt PFU etter forenklet saksbehandling og med følgende innstilling:

» I det påklagede tilfellet er en meningsytring i et leserinnlegg fritt sitert i en kommentar-artikkel, og uten at forfatteren av innlegget er navngitt. Som del av den løpende politiske debatt må dette ligge innenfor rammen for redaksjonell frihet.

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. «

Klageren har senere sendt utvalget et brev der det hevdes at sekretariatet «later til å overse bruken av anførselsestegn i Aftenpostens gjengivelse av mine uttalelser.» «Noen utglidning her synes jeg ikke det skal være en oppgave for Pressens Faglige Utvalg å medvirke til!».

VEDTAK:
Utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling.