Advokat Otto Roll p.v.a. klienter mot Bergensavisen

PFU-sak 94-121


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde 12. august 1994 et helside-oppslag med tittelen «TITT, TITT TYVER», med undertittel «Ble filmet mens de stjal» . Ingressen lyder:

«Bak betjeningens rygg forsyner det unge paret seg grådig av fristelsene i gullsmedbutikken. De visste ikke at de samtidig ble filmstjerner for en kveld. Straks tyveriet ble oppdaget, kunne politiet rolig sette seg tilbake og plukke kjeltringene ut fra videofilmen.»

Siden inneholder fire bilder, hvorav tre er fra videobånd. Bildetekstene er som følger:

«FORSYNER SEG: – Mens ekspeditrisen står borte ved kassen setter han seg på huk bak monteret og begynner å forsyne seg. Kvinnen med barnevognen skjuler han. Det er utrolig at noen kan være så frekke, sier Haakon Gams-Haugsøen (butikkens innehaver, sekr. anm.).

«NESTE BYTTET: Hva skal vi ta neste gang tro? Tyven har kommet seg på rette siden av monteret, mens han ser drømmende på det potensielle tyvegodset.»

«TATT «PÅ FERSKEN»: – Det virker som om kvinnen har sett det videokameraet som står synlig like over dem. Hun sier det til mannen, og han ser rett opp. Rett inn i kameraet, smiler Haakon Gams-Haugsøen.»

KLAGEN:
Klager er advokat og representerer de to som er avbildet på de tre «videobildene». I klagen heter det bl.a.:

«På det tidspunkt artikkel og bilde ble presentert gjennom avisen var tyverisaken allerede oppklart av politiet. Mine klienter reagerer særlig på bildebruken. Dette skyldes at bildene er gjengitt usladdet og med en slik skarphet at gjenkjennelsesmuligheten fremstår som åpenbar. Denne muligheten er også dokumentert ved at en rekke av klientenes familie og venner m.m., har gjenkjent disse som impliserte og med de belastninger dette medfører.»

«Ved sin bildebruk har Bergensavisen inntatt en gapestokk-mentalitet som er helt uaskseptabel»

TILSVARSRUNDEN:
Avisen skriver i sitt tilsvar:

«De to klagerne som er avbildet på videofilmen har fått ansiktet sladdet på de tre bildene vi har benyttet i BA. På det ene av de to små bildene er sladdingen av den ene ikke tilfredsstillende utført, men den er ikke så dårlig at mannen kan identifiseres ved hjelp av avisbildet.»

Klager konstater i sitt tilsvar at partene er uenige om hvorvidt identifikasjon er mulig. Han legger til at dette også forsterkes ved at samboerparet er avbildet sammen og legger til:

«Rent faktisk er det også konstatert at identifikasjon har funnet sted.»

Avisen svarer:

«Det er ikke uvanlig at avisbilder med fullt ut tilfredstillende sladding fører til gjenkjennelse i nærmiljøet, rett og slett fordi den som ser bildet i utgangspunktet vet hvem som er avbildet. Det at identifikasjon har forekommet, sier derfor nødvendigvis ikke noe om sladdingen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne mener Bergensavisen har brutt god presseskikk ved å publisere identifiserende bilder. Bildene var hentet fra en videofilm tatt med et overvåkingskamera i forbindelse med et tyveri fra en gullsmedforretning.

Bergensavisen mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk, fordi det er foretatt sladding på en slik måte at personene ikke er identifiserbare.

Pressens Faglige Utvalg mener at Bergensavisen i den aktuelle saken ikke har gått langt nok i å anonymisere personene på bildene.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Utvalget vil på generelt grunnlag peke på at det presseetisk ikke er uproblematisk å publisere bilder fra videofilm tatt med overvåkingskamera og lignende utrustning. Særlig gjelder dette når bruken av bildet ikke tilfredsstiller et åpenbart informasjonsbehov. Utvalget vil understreke pressens selvstendige ansvar for bruken av slikt materiale.

Oslo, 20. oktober 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen