Kristiansand Trafikkskole v. Ole Wiktor Olsen mot Verdens Gang

PFU-sak 94-120


SAMMENDRAG:
Verdens Gang hadde 7. september 1994 ett oppslag over 4 spalter på side 9 med tittel: «En drept og en skadet under MC-opplæring» . Artikkelen innledes med følgende ingress:

«Kristiansand (VG) I løpet av to uker er én kvinne drept og én alvorlig skadet under kjøreopplæring med tung motorsykkel i Kristiansand-distriktet.»

Artikkelen er illustrert med et bilde over fire spalter. Det viser to personer bøyd over en båre, mens en person ser på. I bakgrunnen en sykebil. Bildeteksten lyder:

«Skadet. I går ble en kvinne hardt skadet da hun kjørte utfor E18 under kjøreopplæring med tung motorsykkel.»

KLAGEN:
Klageren er daglig leder av kjøreskolen som var involvert i den siste av de to ulykkene, dvs. ulykken som bildet er hentet fra. Han klager over overskriften i artikkelen.

«Etter at vi har vært ute for en tragisk ulykke med øvingskjøring med motorsykkel, men som dog ikke endte med dødsfall, ble vi meget sjokkert over å lese VG dagen etterpå. Vi på Kristiansand Trafikkskole mener at kombinasjonen mellom overskrift og bilde var meget uheldig og misvisende. Hvis en ser bort fra stykket og kun tar for seg overskriften, ser det ut som om at ulykken som er avbildet har krevd et offer under MC-opplæringen.»

I klagen pekes det videre på at det for folk i kjøreskolemiljøet i Kristiansand er lett å se at det er klagerens kjøreskole som er involvert i den avbildede ulykken, bl.a. på grunn av logoen på refleksvesten til den stående kjørelæreren.

Klageren hevder også at det ikke er noe ved bildet som tilsier at det handler om to ulykker, og at det derfor er naturlig å knytte overskriften til bildet, som dermed blir fullstendig misvisende.

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang er enig med klager i at kombinasjonen av overskrift og bilde er uheldig og misvisende hvis man ser bort fra teksten og kun leser overskriften. Videre sier avisen:

«Ja, først da kan man få den oppfatning at reportasjen dreier seg om en ulykke, mens dens hovedpoeng er at det har vært to med kort mellomrom, den første endog med fatalt resultat. Det må derfor være legitimt for avisen å peke på dette faktum i forbindelse med den aktuelle ulykken som er avbildet.»

Avisen peker videre på at det i bildeteksten framgår at en person ble skadet i den aktuelle ulykken, og mener at kjøreskolen har klaget fordi den finner det ubehagelig å bli omtalt i forbindelse med en ulykke.

Til klagerens anmerkning om at reportasjen skapte ny og unødig engstelse for familien, skriver avisen at ulykken skjedde om ettermiddagen dagen før omtalen, og at de innblandede forlengst var informert da avisen var tilgjengelig.

Klager opprettholder påstanden om at kombinasjonen tittel og bilde var misvisende og brukt på en spekulativ måte som gir inntrykk av ferskt nyhetsstoff, og ikke omtale av to saker hvorav den ene var to uker gammel. Klager hevder videre å ha dekning for at mange bare leser overskriftene.

Dessuten gjentar klager at mange ikke var kjent med ulykken før den sto på trykk. Det skal bl.a. gjelde kjørelærerens bror.

Avisen skriver i sitt tilsvar at den har forholdt seg til «den vanlige prosedyre for varsling av pårørende etter ulykker. Vi har altså forvisset oss om at de skadedes pårørende var varslet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klager mener Verdens Gang brøt god presseskikk da avisen omtalte to trafikkulykker i forbindelse med kjøreopplæring i samme artikkel, og brukte et bilde som kunne få leserne til å tro at den avbildede ulykken hadde ført til dødsfall.

Verdens Gang hevder ikke å ha brutt god presseskikk i den innklagede artikkelen. Avisen legger vekt på at det både i artikkel og bildetekst klart framgår at det er snakk om to ulykker, og at dødsfallet skjedde i den det ikke er bilde fra.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke viktigheten av sammenheng mellom titler og bilder. I det påklagede tilfellet kan kombinasjonen av tittel og bilde gi et skjevt inntrykk, noe avisen også har medgitt. Utvalget mener imdlertid at den samlede presentasjon gir en korrekt fremstilling av saken.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. oktober 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen