Torbjørn Hernes mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 94-114


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen bragte 24. august 1994 et leserinnlegg med tittel » Nok akademikere i Norge «, skrevet av klageren. Innlegget var kommentarer til en kommentar-artikkel Fædrelandsvennens påtroppende sjefredaktør hadde i avisen 19. august, med tittel » Sover du, Kristiansand? «. Temaet var den lokalpolitiske debatten omkring militærleiren Gimlemoens skjebne.

Klageren påpeker at avisen har gitt hans innlegg en annen tittel enn den han selv hadde skrevet. Klagerens egen tittel lød: «KOMMENTAR til kommentar, av Finn Holmer-Hoven i Fædrelandsvennen av 19 aug 1994».

Klageren skriver bl. a.: «Som det framgår… dreier saken seg om Gimlemoen, men når innlegget kommer i avisen… har innlegget fått en helt ny overskrift som varsler noe helt annet. Den nye overskriften er laget i Fædrelandsvennens redaksjon, etter sigende av redaktør Remi Jensen, og det er dette jeg ikke kan godta».

Klageren opplyser at ingen redaktører i avisen har vært tilgjengelige for samtale om saken.

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

I henhold til redaktørplakaten har ansvarshavende redaktør det personlige og fulle ansvar for avisens innhold. Dette ansvar omfatter også leserinnlegg, og innebærer redaksjonell rett til redigering, herunder utforming av titler. I det påklagede tilfellet kan sekretariatet ikke se at innlegget er gitt en tittel som bryter med meningsinnholdet.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.