Kåre Breivik mot Finnmarken

PFU-sak 94-101


SAMMENDRAG:
Finnmarken publiserte 6. mai 1994 på sin leserbrev-side et innlegg fra klageren med tittel » Finnmarken – hvorfor, hvorfor, hvorfor??? «. Innlegget viser til Finnmarkens reportasje dagen før fra en trafikkulykke, der en 19 år gammel gutt som klageren var onkel til ble drept. Klageren kritiserer i innlegget avisen for ulykkesreportasjen, der det bl. a. framkom at den omkomne dagen før ulykken var tatt i en fartskontroll.

På samme side som klagerens leserinnlegg en egenannonse for Finnmarken, med teksten: «Dagens lyspunkt! Å kunne hente lokalavisen i postkassen hver morgen – det er noe å se fram til. Unn deg det du også. ABONNER. FINNMARKEN».

Klagen gjelder ikke ulykkesreportasjen, men at Finnmarken har plassert egenannonsen på samme side som hans leserinnlegg.

Klageren skriver: «Avisen har tidligere hatt en tendens til å kommentere med redaktørens lille «PS», nærmest som et haleheng til avisinnlegget, i de tilfeller hvor innlegget har vært kritikk mot avisens manglende balanseevne i forhold til brudd på presseetiske spilleregler. Som det fremgår av avisen har man valgt en ny vri ved å trykke egen annonse om sin ‘fortreffelige avis’ på samme siden som leserinnlegget».

Klageren opplever dette som «meget provoserende, og nærmest krenkende i forhold til meg som leser og abonnent på avisen inntil da». Etter et slikt avisoppslag (ulykkes-reportasjen) med en unødvendig stygg vinkling, og i tillegg til sorgen etter å ha mistet et familiemedlem, er en slik handling fra avisen meget sårende. Annonsen burde ikke vært i samme avis».

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

Det påhviler publikasjoner å vise omtanke ved utformning og presentasjon, også i kombinasjonen av redaksjonelt stoff og annonser. I det foreliggende tilfelle kan sekretariatet imidlertid ikke se at avisen har gjort seg skyldig i presseetisk overtramp ved å plassere egenannonsen det klages over på leserbrevsiden.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren har bl. a. følgende bemerkninger til innstillingen:

«Det virker noe uklart for meg hva som egentlig er vektlagt i argumentasjonen mot brudd på de presseetiske regler. Det er også noe overraskende at man velger å begrense saken til bare å vurdere plasseringen av annonsen, og dermed unnlater å gjøre en helhetlig vurdering av saken». Klageren anmoder ut fra dette utvalget om å gjøre en slik helhetlig vurdering.

Sekretariatet har meddelt klageren at hans kommentarer til innstillingen på vanlig måte vil bli forelagt utvalget.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.