Birger Ostad mot Nordlands Framtid

PFU-sak 94-095


SAMMENDRAG:
Nordlands Framtid hadde 8. juli 1994 en artikkel med overskriften «Næringssjefen vil bli anmodet om å si opp», og undertittelen «Mistanke om privat bruk av kommunens penger».

Artikkelen er utstyrt med et bilde, og av bildeteksten fremgår at Fauskes næringssjef Egil Ostad igjen er i hardt vær.

På førstesiden var det følgende henvisning: «Birger Ostad i hardt vær».

Dagen etter (9. juli) hadde avisen en rettelse på en spalte under overskriften «Feil bilde». Det fremgår at avisen dagen før kom i skade for å bruke bilde av klageren (Birger Ostad), og ikke Egil Ostad som det var meningen å bringe bilde av. Det fremgår av rettelsen at avisen også kom i skade for å bytte om fornavnene i førstesidehenvisningen.

Avisen beklager bilde- og navneforvekslingen, og understreker at Birker Ostad ikke hadde noen befatning med artikkelen dagen før. Avisen publiserte samtidig et bilde av Egil Ostad.

20. juli publiserte avisen en artikkel om Birger Ostad og tilbudet ved Folkeuniversitetet i Bodø.

Klageren viser til at avisen lovet ham et skikkelig dementi, og han anfører at han ble forbauset da han så den beskjedne rettelsen. Han kontaktet avisen på nytt, og det var enighet om at Nordlands Framtid skulle presentere den virksomhet klagferen drev som rektor ved Folkeuniversitetet i Bodø. Denne avtalen ble inngått 11. juli, og en journalist riingte senere og gjorde avtale om at møte 15. juli. Presentasjonen av Folkeuniversitetet kom på trykk 20. juli, klageren opplyser at det som ble publisert var langt fra det han hadde forventet.

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått beskjed om at saken vil bli lagt frem for utvalget med følgende innstilling:

«Nordlands Framtid har på en akseptabel måte rettet og beklaget at avisen kom i skade for å foreta en forveksling av navn og portrettbilde, slik at klageren urettmessig ble knyttet til en sak han ikke hadde noen befatning med. Avisen har også holdt sitt løfte om i en oppfølgende artikkel å presentere klageren og hans rettmessige virkefelt.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.»

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.