Trygve Hegnar mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 94-076


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv publiserte 9. juni 1994 en børskommentar under overskriften «Go, Kloster, go!» Der heter det blant annet: «Selg RCL og RVL til det amerikanske investeringsselskapet Apollo! Dette er den entydige anbefalingen styreformann Einar Kloster får fra analytikerne. -Nå har de snakket om salg av RCL og RVL og full satsing på NCL i en evighet, og jeg er møkk lei alle Kloster-klokkene og deres søl, sier en sentral Vard-analytiker som sterkt etterlyser en handlingsmettet fast strategi.»

KLAGEN:
Klageren viser til at det uten forbehold hevdes at Kloster Cruise og Vard AS har mottatt et bud fra et amerikansk selskap og at Vard/Kloster-styret sitter og tygger på dette. Styret kritiseres i sterke ordelag fordi det ikke klarer å bestemme seg for å selge. Klageren opplyser at dette er feil.

Det anføres at det ikke forelå noe bud, og at styret følgelig heller ikke kunne tygge på et slikt bud. Av samme grunn er det heller intet å kritisere styret for.

Klageren viser til at det spekulative oppslaget kommer bare få dager etter at Dagens Næringsliv er blitt gjort oppmerksom på at avisen har feil i nesten samme sak. Klagerens konklusjon er at faktum er fullstendig feil, og at saken er skrevet på en sterkt kritikkverdig måte.

Klageren vedlegger kopi av et brev fra Vard til Oslo Børs, hvor administrerende direktør Bernt Stilluf Karlsen viser til artikkelen i Dagens Næringsliv og informerer om at det ikke finnes noen bud.

TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv svarer at avisen har vanskelig for å forholde seg til klagen. Redaktør Stein B. Hauglid skriver at klageren ville vært velkommen til å korrigere opplysningene dersom han hadde ønsket å gjøre dette på vegne av Vard-styret.

For øvrig peker Dagens Næringsliv på at avisen allerede påfølgende dag og på samme plass brakte børsmeldingen fra Vard. Hauglid vedlegger også kopi av en kommentarartikkel fra klageren i Finansavisen.

Klageren svarer at han har vanskelig for å forstå hva redaktøren i Dagens Næringsliv mener, men at faktum i alle fall er at sannheten behendig unngås.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved feilaktig å skrive i en børskommentar at Kloster Cruise og Vard AS har mottatt et bud fra et amerikansk selskap.

Dagens Næringsliv viser til at avisen dagen etter bragte Vards børsmelding i tilsvarende kommentar-artikkel. Avisen anfører at klageren ikke har bedt om ytterligere korreksjon.

Hensynet til kildevernet gjør at Pressens Faglige Utvalg vanskelig kan undersøke hvordan Dagens Næringsliv har fått sin informasjon. Det er i det foreliggende tilfellet umulig for utvalget å ta stilling til hvorvidt Dagens Næringsliv har oppfylt det presseetiske kravet til kildekritikk.

Oslo, 23. august 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning