Roald Halvorsen mot Arbeiderbladet

PFU-sak 94-064


SAMMENDRAG:
Arbeiderbladet publiserte 13. april 1994 et innlegg fra klageren, under overskriften » FN, EU og U-landene». Innlegget var et svar til et innlegg Vetla Vetlesen hadde i avisen 21. mars 1994, et innlegg som i sin tur var reaksjon på et utspill fra klageren.

KLAGEN:

Klageren mener Arbeiderbladet på en uholdbar måte har redigert hans innlegg, og han anfører at hans eneste ønske er å få publisert innlegget slik det opprinnelig var formulert.

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at saken vil bli oversendt utvalget med følgende innstilling:

Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at redaksjoner kan forkorte eller på andre måter redigere leserinnlegg. Forutsetningen må være at meningsinnholdet opprettholdes. Etter sekretariatets oppfatning ligger Arbeiderbladets behandling av leserinnlegget i dette tilfellet innenfor det akseptable.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til innstillingen om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.