Odd A. Sæthre mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 94-010


PFU-SAK NR.: 94-010 PFU-SAK NR.: 94-010
KLAGER: Odd A. Sæthre
ADRESSE: Postboks 37, 1791 Tistedal
PUBLIKASJON: Halden Arbeiderblad
PUBLISERINGSDATO:
STOFFOMRÅDE:
SJANGER: Leserberev
SØKERSTIKKORD: Refusert leserbrev
REGISTRERT: 14.01.1994
BEHANDLET I SEKR.: 20.01.1994
BEHANDLES I PFU: 03.03.94
FERDIGBEHANDLET: 03.03.94
BEHANDLINGSTID:
KLAGEGRUPPE: Privatperson / tillitsvalgt
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER:

SAMMENDRAG
Halden Arbeiderblad refuserte i januar 1994 et leserinnlegg fra klageren angående eldreomsorgen i Halden, med tittel «Eldreomsorgen igjen». Leserbrevet var kommentar til tidligere uttalelser fra navngitt ansvarsperson innen den lokale eldreomsorgen. Klagerens innlegg inneholdt setninger som «han har hatt møter med sine allierte», «den gruppa hopper han elegant over», og «for (han) er nok ikke disse «medarbeidere», men et nødvendig onde som må være der for å utføre hans ordre, uten lov til å ta igjen når han går over streken for hva et menneske kan tåle».

Klageren presiserer at det refuserte leserbrevet gjaldt «de tillitsvalgtes rolle i forhold til de medlemmene som utfører arbeidet på gulvplan». Klageren forstår ikke redaktørens reservasjon, siden det er den navngitte «som er skyld i tingenes tilstand her i Halden og må tåle kritikken». Klageren viser til at «det står også flere bak» det refuserte leserbrevet, «men fordi jeg er kjent ble vi enige om å bruke mitt navn».

Avisens svarbrev til klageren, og som i kopi følger klagen, viser at innlegget er refusert under henvisning til at det må «dreie seg om sak og ikke inneholde rene personangrep». Spesielt viser redaktøren til innleggets påstand om at den navngitte «ser på sine medarbeidere som et «nødvendig onde»». Redaktøren mener resten av innlegget er greit, fordi det dreier seg om argumentasjon i forhold til sak, «men siden du har gjort det klart at du framfor å stryke den omtalte formuleringen foretrekker at hele innlegget trekkes tilbake, returneres det herved».

Sekretariatet har meddelt klageren at saken vil bli foreslått avgjort etter forenklet saksbehandling, fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Det er vist til at ansvarshavende redaktør har «det personlige og fulle ansvar for avisens innhold», med rett til å bestemme hva som skal på trykk ut fra krav til saklighet. Sekretariatet har overfor klageren lagt vekt på at avisen klart synes å ha gjort en slik saklighets-vurdering, samtidig som det er åpnet for å ta inn leserbrevet hvis «personangrep» blir strøket.

Klageren sier i svarbrev til sekretariatet at han «trodde det var pressefrihet her i landet» og at det vil «være umulig for den menige mann i gata å nå fram med sine synspunkter på hva ledersjiktet i det offentlige byråkrati gjør». Og: «Det må være anledning til å kritisere ledende og andre personers framgangsmåte når man gjør det i full åpenhet». «Det er riktig at innlegget inneholder kritikk – ikke personangrep – av den person som har stelt istand alle problemene i eldreomsorgen og helsestellet her i Halden. Det må han tåle. Han har full anledning til å svare igjen». Klageren ber derfor Pressens Faglige Utvalg om å pålegge avisen å ta inn innlegget i sin helhet.

VEDTAK
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.