Kjell Løvik mot Telemark Arbeiderblad

PFU-sak 93-118


SAMMENDRAG:
Telemark Arbeiderblad hadde 27. juli 1993 en artikkel med tittelen «»Bilmorder» om trafikkdød». Artikkelen handler om klageren, som har skrevet sin andre bok om dødsulykker i trafikken. Han har tidligere arbeidet som ambulansesjåfør, og under en utrykning for 12 år siden kjørte han ned og drepte en kvinne.

Artikkelen er utstyrt med et bilde av klageren over fire spalter. Flere steder i teksten omtales han som «bilmorder».

4. august 1993 publiserte avisen en notis på en spalte, med overskriften «TA presiserer». Teksten lyder:

«TA’s bruk av ordet «bilmorder» i artikkelen om skiensmannen Kjell Løvik 27/7-93 var uheldig. Dette var en formulering som skygget for det faktum at hendelsen utenfor Liertorvet i Skien var en trafikkulykke».

Klageren viser til at Telemark Arbeiderblad både i tittelen og i teksten har omtalt ham som «bilmorder» , noe han finner svært krenkende.

Telemark Arbeiderblad viser til at avisen publiserte en «presisering» 4. august, dagen etter at TA mottok henvendelsen fra klageren. Avisen peker på at klageren har truet med søksmål, og ber derfor om at klagen stilles i bero.

Klageren har muntlig gitt beskjed om at søksmål ikke er aktuelt.

Telemark Arbeiderblad har etter dette meldt fra at avisen ikke har behov for å supplere tilsvaret.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Telemark Arbeiderblad har brutt god presseskikk ved å omtale ham som «bilmorder», til tross for at avisen var kjent med at det dreide seg om et ulykkestilfelle. Telemark Arbeiderblad viser til at avisen senere har publiserte en korreksjon.

Etter utvalgets oppfatning har Telemark Arbeiderblad ikke utvist den nødvendige aktsomhet i omtalen av saken når avisen omtaler klageren som «bilmorder», selv om uttrykket er satt i anførselstegn.

Når avisen først har formidlet et så grovt feilaktig inntrykk, har avisen en klar etisk forpliktelse til å korrigere og beklage dette på en godt synlig måte. Avisens korreksjon er derfor ikke akseptabel hverken når det gjelder form eller plassering. Hvis rettelsen skal ha en verdi, må den stå i et rimelig forhold til oppslagets størrelse, plassering og feilens grovhet.

Telemark Arbeiderblad har brutt god presseskikk

Oslo, 12. oktober 1993
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning