Niels Wilh. Damm mot Båtnytt

PFU-sak 92-154


SAMMENDRAG:
I Båtnytt nr 11/92 hadde klageren et innlegg under tittelen «Ikke kongens, men KNS’ flagg», som igjen var et svar til et tidligere innlegg undertegnet «K.A., Oslo», som (ifølge klageren) «beklager seg over at man ikke kan føre KNS-flagget uten å være medlem av foreningen.» Saken gjelder spørsmålet om hvem som kan føre KNS’ flagg. Klageren skriver at det ikke er Kongens flagg, men foreningens flagg man fører på hekken. Innlegget er utstyrt med et bilde med følgende bildetekst: «Flaggets eier. Et flagg for Norge og et flagg for Kongelig Norsk Seilforening?»

Klageren hevder at bladet har gitt innlegget et «fullstendig hjelpeløst, idiotisk påheng» som han oppfatter tendensiøst og provoserende. Han mener at bildeteksten kan oppfattes som et P.S. til hans egen artikkel, og mener derfor at bildeteksten skulle ha vært undertegnet for eksempel «Red.»

Sekretariatet innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet mener at det ikke er naturlig å oppfatte bildeteksten som et P.S. fra klagerens side.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.