Arne Walderhaug mot Bergensavisen

PFU-sak 92-150


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde 14. oktober 1992 et førstesideoppslag med tittelen «Solgte HIV-sex – Jaget ut av Bergen» . Ingressen lyder: «-Politiet jaget meg ut av landet, hevder den 19 år gamle Pichet Khamfoi (bildet), som i vår tilsto å ha solgt HIV-sex til homofile i Bergen. Jeg trodde det var straffbart å ha HIV i Norge, sier den prostituerte thaigutten, som nå vil tilbake til Bergen.» Et portrett av 19-åringen er en del av oppslaget.

Inne i avisen ble saken omtalt under tittelen «Solgte HIV-sex i Bergen». Av teksten fremgår at helsemyndighetene har hevdet at 19-åringen selv ba om å få reise ut av landet, men at «den homofile månedsavisen Blikk» i siste nummer har en artikkel hvor 19-åringen står frem og påstår at han tvert imot ble kastet ut av Norge.

Under tittelen «Kan bli straffeforfulgt», skriver BA at det var politiet som eskorterte 19-åringen ut av landet. Avisen skriver i samme artikkel at førstestatsadvokat Walter Wangberg uttaler at 19-åringen kan bli straffeforfulgt dersom han vender tilbake til Norge.

Klageren er redaktør av månedsavisen Blikk, og det er klageren som har laget månedsavisens reportasje om 19-åringen etter en tur til Thailand.

Klageren viser til at 19-åringen aldri har sagt at han ble jaget ut av landet av politiet. Som det fremgår av artikkel og førsteside i Blikk, sa 19-åringen at han «følte seg presset til å reise tilbake til Thailand, og at han ble truet med politiet». I følge klageren er BAs hovedoppslag «løgn».

Klageren anfører dessuten at BA gjennom sitt oppslag fungerer som en gapestokk. Det har aldri fremkommet i tidligere versjoner av saken at 19-åringen har innrømmet å ha solgt sex. I følge klageren kaller BA 19-åringen for prostituert uten å ha belegg for det. En slik fremstilling er egnet til å stigmatisere gutten – og hans familie som fortsatt bor i bergensområdet.

Klageren mener at BA har brutt Vær varsom-plakatens punkt 4.1 om kildekritikk, og også punkt 4.3 som pålegger redaksjonene ikke å fremheve personlige avvik når det er saken uvedkommende. Klageren mener at det ikke er bevist at 19-åringen var prostituert, men at det vil være saken uvedkommende selv om det er sant. Klageren gjør oppmerksom på BA etter hans syn også har brutt bestemmelsen om snarest å beklage uriktige opplysninger, og begrunner dette med at avisen har nektet å publisere et innlegg han har sendt til BA.

Vedrørende klagebehandlingen
Bergensavisen ber om at klagen må avvises. Redaktør Olav Terje Berge vedgår en unøyaktighet på førstesiden, men mener at dette ikke er det sentrale i klagen. Etter Bergos oppfatning er det sentrale at BA har vinklet saken annerledes enn klagerens avis. «Walderhaug er i sin fulle rett til å drive kampanjejournalistikk i sin egen avis. Men han har ikke krav på spalteplass for sine innlegg i BA», skriver Bergo. Han gjør oppmerksom på at klageren selv har solgt bildene av 19-åringen til Bergensavisen.

Sekretariatet har i et brev til BA gjort oppmerksom på at saken vil bli behandlet på vanlig måte, og at utvalget må ta stilling Bergos anførsel. Sekretariatet har begrunnet sin beslutning med å vise til at en redaktør må sies å være part og dermed ha klagerett dersom han mener at noen har behandlet opplysninger som kommer fra redaktørens avis på en klanderverdig måte. Utvalget har ved flere anledninger behandlet slike spørsmål.

Bergensavisen har varslet at avisen ikke ønsker å delta i klagebehandlingen.

Sekretariatet har på denne bakgrunn skrevet til klageren og pekt på at det ikke foreligger samtykke fra 19-åringen, og at det etter sekretariatets mening derfor vil være ukorrekt å behandle andre forhold enn de som er knyttet til den uriktige gjengivelsen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg finner det kritikkverdig at Bergensavisen på en ukorrekt måte har presentert opplysninger fra månedsavisen «Blikk» vedrørende en HIV-smittet 19-åring. Bergensavisen har forøvrig selv innrømmet at opplysningen på første side om at politiet jaget 19-åringen ut av landet, er en unøyaktig gjengivelse av innholdet i «Blikk». Forhold er korrekt beskrevet i innsideartikkelen.

Redaktøren av «Blikk» har også klaget over Bergensavisens manglende omtanke for 19-åringen, men utvalget mener at redaktøren ikke er part i saken på dette punkt og derfor ikke har klageadgang.

Utvalget er enig med Bergensavisen i at innlegget fra klageren hadde en slik form at det kunne avvises. Det er imidlertid en presseetisk plikt for en avis selv å korrigere uriktige opplysninger som er publisert, og Pressens Faglige Utvalg vil på denne bakgrunn kritisere Bergensavisen for ikke å ha korrigert sin uriktige fremstilling.

Oslo, 15. desember 1992
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Inge Lønning, Helen Bjørnøy, Gunhild Støver