Thore Holm Hansen mot

PFU-sak 92-146


SAMMENDRAG:
Billedbladet «NÅ!» hadde 24. september 1992 en reportasje med tittelen «Liv og Arne vant luksustur til Cuba – Fikk aldri Casino-premien!» . Av ingressen fremgår at gleden over å vinne en Cuba-tur forsvant raskt da Liv og Arne Sjøberg skulle hente premien. I følge «NÅ!» var firmaet nedlagt og innehaveren satt i fengsel.

I brødteksten heter det blant annet: «Worldwide Adventures AS sto bak Cuba-reisen til 16 000 kroner. Firmaet eies av Henki Holm Hansen. Han soner nå en fengselsstraff etter en skyteepisode på restaurant Gamle Raadhus for et par år siden.»

Det fremgår også at Casino-vinneren har vært i kontakt med Thore Holm Hansen, og at han da lovet at alt var i orden og at ekteparet skulle å reise en fastsatt dato. Siden dette har Holm Hansen angivelig ikke latt høre fra seg, utover det at han skal ha oppgitt navnet på en ansatt ved den cubanske ambassaden i London.

«-Men jeg er ikke blid på Holm Hansen. Hadde han enda vært ærlig og sagt at han var i vanskeligheter. Det er dårlig gjort bare å stikke av», heter det videre i reportasjen.

1. oktober hadde «NÅ!» en notis med tittelen «Til Cuba likevel» . Der heter det blant annet: «Vi kom dessverre i skade for å skrive at Tore Holm Hansen var innehaver av firmaet. Det er feil. Innehaver og daglig leder var Mangla Singh. Holm Hansen var kun ansatt, men han vil nå likevel sørge for at ekteparet Sjøberg får sin Cuba-tur. Gratulerer!»

Klageren ber om at «NÅ!» felles for brudd på reglene i Vær varsom-plakaten. Han peker spesielt på at bladet unnlot å kontrollere hvorvidt det var riktig at han var leder av det omtalte reisebyrået. Klageren opplyser at han kun var ansatt på arbeidsmarkedstiltak, og at han således ikke hadde myndighet til å inngå økonomiske forpliktelser på reisebyråets vegne.

Klageren mener for øvrig at det var unødvendig å opplyse at han satt i fengsel i forbindelse det han selv opplyser er en flere år gammel sak.

«NÅ!» vedgår at bladet publiserte en feil i den første reportasjen, en feil som ble korrigert i påfølgende utgave. Reportasjesjef Kjetil Johnsen i «NÅ!» forklarer for øvrig den uriktige opplysningen med at han selv flere ganger tidligere har vært i kontakt med klageren, og at denne da har gitt inntrykk av at det var klageren som var innehaver.

«NÅ!» finner ingen grunn til å beklage at bladet skrev at klageren satt i fengsel, og forsvarer sitt standpunkt med at opplysningen neppe var noen sensasjon siden VG skrev det samme flere måneder tidligere.

Klageren avviser at han skal ha gitt uttrykk for at han var innehaver av reisebyrået.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
«NÅ!» har selv vedgått at opplysningen om at klageren var innehaver av det omtalte reisebyrået var uriktig. Bladet korrigerte også opplysningen i neste nummer av bladet. Men etter utvalgets oppfatning er dette et faktisk forhold avisen burde ha brakt på det rene før publiseringen, noe som viser at «NÅ!» ikke har oppfylt sin journalistiske undersøkelsesplikt. Det vises til Vær varsom-plakatens punkt 3.1, som lyder: » Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis og uttalelser som gjengis er korrekte. «

«NÅ!» har i tillegg knyttet denne opplysningen sammen med en opplysning om en ulovlig handling som klageren begikk for flere år siden. Denne opplysningen har ingen ting med den aktuelle saken å gjøre.

«NÅ!» har også tilsidesatt den journalitiske grunnregel om at den som blir angrepet, normalt skal få komme til orde i samme utgave som angrepet fremsettes. Hadde bladet kontaktet klageren, ville bladet trolig også ha unngått den faktiske feil.

Billedbladet «NÅ!» har brutt god presseskikk

Oslo, 15. desember 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Gunhild Støver, Inge Lønning, Inger Bentzrud