Malfin Eide mot Bygdebladet, Sunnmørsposten

PFU-sak 92-140


SAMMENDRAG:
Bygdebladet har avvist å ta inn et leserbrev fra klageren. I leserbrevet tok klageren opp Treholt-saken. Klageren vedla returporto, men tross flere henvendelser har avisen unnlatt å returnere innlegget som ble sendt fra klageren i juli i år.

Sunnmørsposten har også avvist et innlegg fra klageren

Klageren mener at avisene har krenket trykkefriheten og klagerens rett til det frie ord. Hun ber PFU om å bidra til at Bygdebladet og Sunnmørsposten praktiserer trykkefriheten etter loven og etter de etiske normer.

Sekretariatet foreslår at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling, fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Det er et sentralt prinsipp i norsk presse at redaktøren avgjør hva han ønsker å publisere. Trykkefriheten innebærer ingen trykkeplikt for en avis. Det er derfor opp til den enkelte avis og den enkelte redaktør å avgjøre hvilke innlegg den vil refusere. Sekretariatet vil i den forbindelse peke på at det er naturlig at en innsender får sitt refuserte innlegg tilbake når det er vedlagt returporto. Dersom avisen skulle være avskåret fra å returnere et innlegg, forutsetter sekretariatet at innsenderen får melding om dette med beskjed om hvorfor avisen ikke kan returnere innlegget. At et innlegg ikke blir returnert, er imidlertid ikke et forhold som det er naturlig å vurdere i forhold til god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.