Østbø AS mot Nordlands Framtid

PFU-sak 91-155


SAMMENDRAG:
4.desember 1991 brakte Nordlands Framtid bilde og omtale av en trafikkulykke. Den omkomne sjåføren ble ikke navngitt, men lastebilen var avbildet, og bilens navn og eier ble oppgitt, sammen med sjåførens alder og hjemsted.

Klageren , bilens eier, sier at avisen med sine opplysninger identifiserte sjåføren før de nærmeste pårørende var underrettet. Klageren sier at det ble rettet henvendelse til mediene i Bodø, inklusive Nordlands Framtid, om ikke å identifisere bilen, og bakgrunnen for dette ble presisert – bilen var av en spesiell type. Men da Nordlands Framtid var på gaten samme kveld, var det spesielt fokusert på hvilken bil det gjaldt. Da var ennå ikke sønnen underrettet om farens død.

Nordlands Framtid sier at de hadde fått opplyst at de nærmeste pårørende ville bli underrettet i løpet av kvelden. Avisen visste ikke navnet på den omkomne «som det uansett ikke ville være aktuelt å oppgi på det tidspunkt».Det heter videre i tilsvaret at bilens eier ikke hadde gjort det klart at bruken av navn på bilen automatisk ville identifisere sjåføren og avisen sier den ikke var kjent med at det var problemer med å varsle de pårørende.

Da avisen oppfattet at omtalen kunne gi en indirekte identifikasjon av den omkomne, og det samtidig ble klart at de pårørende ikke var underrettet da avisen var i salg, beklaget avisen det inntrufne overfor de pårørende, i avisens spalter. Det vil alltid være uheldig dersom de nærmeste pårørende får dødsbudskap gjennom medier, uansett årsakssammenheng, skriver avisen i tilsvaret. «I dette tilfelle mener vi imidlertid uforskyldt å være kommet i en slik situasjon.»

Klageren protesterer mot at deres versjon av henvendelsen til avisen ikke skulle være korrekt. I sitt siste tilsvar skriver avisen at «Varslingen ville ikke være ferdig før noe senere på kvelden, og det var dermed ikke aktuelt å bringe personnavn.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Nordlands Framtid brakte bilder og en så presis beskrivelse av den spesielle ulykkesbilen at avisen har kommet i skade for å identifisere den omkomne på et tidspunkt hvor ikke alle de nærmeste var underrettet om ulykken.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 hvor det heter: «Offentliggjør ikke navn på omkomne eller savnede personer uten å ha visshet for at de nærmeste pårørende er underrettet.»

Nordlands Framtid har brutt god presseskikk.

Utvalget har imidlertid med tilfredshet registrert at avisen umiddelbart brakte en beklagelse av det inntrufne.

Oslo, 20. februar 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug
(Thor Woje fratrådte under behandlingen da han er ansatt i Nordlands Framtid)