Bjørn Anda mot Rogalands Avis

PFU-sak 91-143


SAMMENDRAG:
2. november 1991 hadde Rogalands Avis en reportasje om en straffesak mot en forretningsmann under tittelen «Aktor kjører knallhardt». Omtalen var illustrert med et arkivbilde som viste den aktuelle forretningsmannen sammen med to andre personer, hvorav den ene er klageren. Bildet er plassert rett under tittelen. Bildeteksten har denne ordlyden: «Harry Grant, Ingrid Reimertz og Bjørn Anda (klageren, sekr. bemerkning) skulle bryte Norcems sementmonopol med Nord-Sement. Nå risikerer Bergsli både fengselsstraff og livsvarig forbud mot å drive forretningsvirksomhet.» Det er bare Bergsli som er omtalt i teksten.

4. november bringer Rogalands Avis en korreksjon med følgende tekst: «I referatet av rettssaken mot Harry Grant Bergsli brukte Rogalands Avis nylig et bilde av trioen som i sin tid ledet firmaet Nord-Sement. En av de tre, Ingrid Reimertz, presiserer at rettssaken bare dreier seg om Bergsli. De to øvrige personene på bildet er absolutt ikke tiltalt for noe ulovlig i det hele tatt». Korreksjonen står over 2 spalter med tittelen «Er ikke tiltalt».

Klageren (først klaget Kåre Anda (klagerens far) og deretter Bjørn Anda) opplyser at avisen flere ganger har brukt det samme bilde i forbindelse med omtalen av straffesaken. I desember 1989 måtte avisen beklage et lignende forhold. Kåre Anda opplyser at man har tatt kontakt med avisen som lovet å fjerne alle arkivbildene hvor tiltalte og klageren var sammen. Like fullt gjentar historien seg. Klageren hevder videre at avisen ikke har brydd seg om å besvare henvendelser fra klageren.

Avisen har i brev til PFU påpekt at avisen beklaget bildebruken 4. november.

Sekretariatet innstilte på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling. Selv om bruken av arkivbildet er klart uheldig, tilsier en totalvurdering av artikkelen og korreksjonen i neste avisutgave (bildet ble publisert lørdag 2. november, korreksjonen kom 4. november) at avisen ikke kan felles for brudd på god presseskikk. Både av artikkelen og bildeteksten fremgår det at klageren ikke er involvert i straffesaken.

Utvalget forkastet innstillingen og ba avisen om en uttalelse.

Avisen skriver i sin uttalelse at den har gjort det som kan gjøres for å løse saken. Avisen har både beklaget bildebruken og senere tatt kontakt med klageren for å få til et møte. I telefonsamtale foran møtet forlangte klageren at avisen på forhånd skulle komme med et forslag til løsning, noe avisen så liten grunn til å gjøre. Klagerens forslag om at journalisten – eventuelt redaktøren – skulle stå frem i RA med bilde og beklage bildebruken, er for avisen helt utenkelig.

Klageren konstaterer at avisen overhodet ikke har vist vilje hverken til å beklage det som har skjedd, eller til å følge opp saken, men har isteden trenert saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Rogalands Avis har ved omtale av den aktuelle konkurs- og straffesaken i minst tre tilfeller benyttet et arkivbilde som viser klageren sammen med den omtalte personen. Til tross for klagerens protester og til tross for avisens egne korreksjoner har bildebruken dessuten gjentatt seg.

Selv om det av teksten fremgår at klageren ikke er innblandet i det omtalte forhold, bidrar bildebruken til at leserne lett kan oppfatte det motsatte. De nevnte arkivbildene er brukt i en helt annen sammenheng enn den opprinnelige, noe som er et brudd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, første ledd.

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 1992
Per Edgar Kokkvold,
Thor Woje, Oddbjørn Harnes, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Sølvi Wærhaug, Edith Nærbø