Adv. Tollef A.Backhoff Tollefsen på vegne av klient mot Bergens Tidende

PFU-sak 91-141


SAMMENDRAG:
Fredag 25.oktober 1991 hadde Bergens Tidende under tittelen «RYSTET over at ransmann fikk perm» et intervju med sønnen til en eldre kvinne som tidligere var blitt frastjålet vesken i sitt hjem av en 38 år gammel mann. 39-åringen hadde nå forbrutt seg om igjen under en permisjon fra fengslet, hvor han sonet en dom – den 38.i rekken, het det.

Klageren , som er 39-åringens advokat, hevder at mannen er lett identifiserbar og påpeker at den som er omtalt som ransmann, aldri har vært dømt for ran. Det heter at mannen ikke kjenner seg skyldig i noen ny forbrytelse under sin permisjon. Klageren hadde noen dager etter den første artikkelen et tilsvar i avisen som påviste at mannen ikke hadde vært dømt for ran. «Det er beklagelig og oppsiktvekkende med presseoppslag hvor en person uten etterforskning, siktelse og rettergang blir insinuert offentlig å være identisk med uoppklart forhold,» heter det.

Bergens Tidende tilbakeviser at mannen er lett identifiserbar fordi det ikke brukes hverken navn, bilde eller andre karakteristikker som muliggjør identifikasjon. Avisen erkjenner at juridisk sett var det uriktig å bruke ordet «ransmann».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Utvalget kan ikke se at reportasjen i Bergens Tidende inneholder opplysninger som gjør det mulig for utenforstående å identifisere 39-åringen. Avisen har også umiddelbart sluppet advokaten til med et tilsvar hvor han har fått redegjøre for saken.

Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. februar 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug