Ivar Larsen mot Dagbladet

PFU-sak 91-032


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder det forhold at Dagbladet har nektet å ta inn en annonse fra klageren.

Klageren hevder at Dagbladet diskriminerer mennesker ved ikke å ta inn annonsen.

Sekretariatet innstiller på at klagen avvises etter forenklet saksbehandling fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet skriver i sin innstilling at det er den enkelte avis som er ansvarlig for hvilke annonser som skal komme trykk. I det foreliggende tilfellet kan ikke sekretariatet se at Pressens Faglige Utvalg kan overprøve avisens avgjørelse om ikke å ta inn den aktuelle annonsen.

Pressens Faglige Utvalg har sluttet seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.