FMI, Sogn og Fjordane Fylkeslag v/ Norvald Aasen mot Firda Folkeblad

PFU-sak 91-024


SAMMENDRAG:
15. februar 1991 hadde Firda Folkeblad et oppslag hvor avisen forteller at klagerens protestbrev til ordføreren i Flora i forbindelse med at Flora kommune skulle ta imot flere asylsøkere, er omtalt. I brevet referere FMI påstander fra personer som selv ikke har turt stå frem, men som har henvendt seg til FMI. Klageren går også til angrep på uttalelser som «den sokalla «flyktningekonsulenten».» Avisen har på sin side intervjuet flyktningekonsulenten som tilbakeviser angrepene. Deretter har klageren sendt et leserbrev til avisen som avisen ikke har ønsket å ta inn.

Sekretariatet har innstilt på at klagen avvises etter forenklet saksbehandling da det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet peker på at avisen har omtalt klagerens brev på en måte det er full dekning for, og har samtidig latt den angrepne flyktningekonsulenten få komme til orde. Dermed har alle parter fått komme til orde, og avisen har såledese ikke noen forpliktelse til å ta inn klagerens leserbrev.

Klageren har i et nytt brev til utvalget påpekt at FMI i brevet til ordføreren har formidlet synspunkter fra andre, og anfører videre at man ikke kan være enig med sekretariatet at man i brevet gikk sterkt ut mot flyktningekonsulenten.

Pressens Faglige Utvalg har sluttet seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.