Odd Magnar Syversen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 91-009


SAMMENDRAG:
11. desember 1990 hadde Hamar Arbeiderblad et intervju med klageren som har vært leder for «Folkeaksjonen for Løten», og følgende dag hadde avisen en lederartikkel som karakteriserte klageren som en «lite saklig aksjonsfører». Klageren sendte et leserbrev til avisene i distriktet. Leserbrevet ble trykkety i Østlendingen/Hamar Dagblad, men ikke i Hamar Arbeiderblad. Leserinnlegget hadde denne ordlyden: «På forespørsel har brannmesteren overfor meg bekreftet min antakelse (jeg har aldri våget å forsøke): Det lar seg ikke gjøre å slukke et bål ved å helle bensin på. Derfor Hjertelig takk for støtte, fra nokså uventet hold.»

Sekretariatet har innstilt på at saken avvises fordi avisen hadde rett til ikke å ta inn leserinnlegget fordi innlegget ikke er formulert som en imøtegåelse av de angrep avisen fremsetter mot klageren.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling