Dronninga AS ved Hanne Watten mot Aura Avis

PFU-sak 340/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel som fremstår som et anonymt innlegg fra en person som hadde besøkt en kafé på Sunndalsøra, og som var svært misfornøyd med maten og kokkens oppførsel.

Klageren er eier av kafeen. Hun klager både på vegne av firmaet, og på vegne av den omtalte kokken. Det reageres på at feilaktige opplysninger får stå uimotsagt. Det vises til at verken firmaet eller kokken er kontaktet for kommentar. Videre mener klager at kokken er identifisert.

Aura Avis er enig med klager i at dette er brudd på god presseskikk og skriver at innlegget aldri skulle vært publisert. Avisen har trykket en beklagelse over at flere udokumenterte og feilaktige påstander både om personalets opptreden og kvaliteten på maten ble publisert.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at det ikke er brudd på god presseskikk å publisere anonyme personlige meningsytringer fra leserne. Det er først når innlegget er å lese som et angrep mot noe eller noen at det kan bli presseetisk problematisk.
Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 første ledd, hvor det står: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Imøtegåelsesretten gjelder ikke bare personer, men også bedrifter, myndigheter og organisasjoner. I tillegg vil utvalget minne om at mediene skal være spesielt aktsomme når de velger å publisere angrep anonymt blant annet fordi det som oftest er vanskelig å forsvare seg mot anklager fra en anonym part.

I det påklagede tilfellet er utvalget enig med både klager og innklaget at det publiserte innlegget ikke er presseetisk akseptabelt. Dette fordi det inneholder beskyldinger av faktisk art mot en slik identifisert tredjepart. Slik utvalget ser det, skulle klager fått kommet til orde i samme artikkel.

Utvalget merker seg den prisverdige beklagelsen, men mener denne ikke kan sies å veie opp for det opprinnelige overtrampet.

Aura Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Reidun Førde, Eva Sannum, Henrik Syse