Soheila Yalpani pva. Danny Hayes mot Bodø Nu

PFU-sak 294/18


SAMMENDRAG:

Bodø Nu publiserte høsten og vinteren 2018 til 2019 en rekke artikler om den amerikanske forretningsmannen Danny Hayes og hans ønske om å investere i Bodø.

Ti av disse artiklene er påklaget til PFU. Her følger en oversikt:

Artikkel 1
Onsdag 22. august 2018
publiserte Bodø Nu en kommentartikkel med tittelen «Amerikanske dagdrømmer for åpen scene».

I artikkelen stilte avisens kommentator spørsmål ved Danny Hayes og hans lovnader om investeringer i Bodø. Det stod at det var umulig å finne dokumentasjon på de storstilte prosjektene som Hayes hevder han tidligere har jobbet med. Avisen tvilte på at Hayes faktisk hadde penger til de enorme investeringene han lovet Bodø og kalte ham en uetterrettelig og useriøs opportunist.

«Ville du innledet forretningssamarbeid med en mann som vil finansiere hele Ny by-prosjektet uten dekning på konto, fikse ny havn og ny flyplass, kjøpe Stormen konserthus, sponse Glimt med 10 millioner kroner, bygge datasenter til 4 milliarder med byggestart om et halvt år (!) og strekke fiber herfra til Kina over Nordpolen – alt dette lagt frem på inn- og utpust i løpet av tre måneder?
Jeg tenker jeg ville betakket meg.»

Artikkel 2
Tirsdag 27. august 2018 publiserte Bodø Nu en artikkel med tittelen «Danny Hayes svarer på Sveits-bløffen: – Du er den giftigste personen jeg har møtt».

I ingressen stod det:

«Hevder det hele skyldes en feil – men vil ikke svare på spørsmål om First House-løgn.»

Artikkelen var en oppfølger til Bodø Nus granskning av Danny Hayes’ bakgrunn og inneholdt et SMS-intervju med Hayes om avisens funn.

Artikkel 3

I en artikkel dagen etter, onsdag 28. august 2018, skrev Bodø Nu om selskapet Borealis Engineering, som Hayes ønsket skulle bygge datasentre i Bodø. Selskapet hadde oppført Tom Erik Kjeseth, en norsk bilarving og filmskaper, som selskapets «Media Director» på nettsidene, men filmskaperen selv benektet overfor Bodø Nu å ha noen som helst rolle i selskapet.

Artikkel 4

Sammen dag, onsdag 28. august 2018, publiserte Bodø Nu også en kommentarartikkel om Danny Hayes. Tittelen var «Løgnene som bør felle Hayes», og i ingressen stod det:

«Hele tiden nevner Danny Hayes hvilket fantastisk nettverk han har, men for denne kommentatoren fremstår det hele mest som et nettverk av løgner.»

I kommentaren la avisen frem flere påstander fra Danny Hayes som kommentatoren mener er løgn. Hayes ble kalt «lystløgner» og «notorisk løgnhals».

Kommentatoren skrev også at Hayes hadde forsøkt å bestikke avisen med en betalt tur til New York.

Artikkel 5
Torsdag 29. august 2018 publiserte Bodø Nu en nyhetsartikkel med tittelen: «Det tomme selskapet Borealis Engineering verdsettes til 10 milliarder kroner i nytt dokument fullt av falske avtaler».

I ingressen stod det:

«Hevder å ha samarbeid med Bodø kommune, Fauske kommune og Salten Aqua – blant andre. Men «partnerne» avviser at avtalene eksisterer.»

Bodø Nu hadde gransket enda flere påstander fra Danny Hayes som viste seg ikke å stemme. Avisen skrev at lokale aktører i Bodø benektet å ha et slikt samarbeid som Hayes’ selskap Borealis Engineering hevdet å ha med dem. Det gjaldt Fauske kommune, Bodø kommune og selskapet Salten Aqua.

Artikkel 6

Fredag 30. august 2018 publiserte Bodø Nu en artikkel med uttalelser fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Artikkelen var en sitatsak fra E24 der Isaksen fikk spørsmål om Næringsdepartementet og Innovasjon Norge hadde gjort en bakgrunnssjekk av Danny Hayes.

Tittelen var: «Røe Isaksen forsvarer behandlingen av Hayes-saken».

Artikkel 7

Lørdag 7. september 2018 publiserte Bodø Nu en artikkel med tittelen «4 mill kr er borte fra selskap de startet sammen med Hayes».

Artikkelen var en sitatsak fra Dagens Næringsliv (DN). Det stod at bodøværingene Trond Arnulf Larsen og Kjell Ivar Hansen hadde skutt inn 8 millioner kroner i Hayes’ selskaper, men at halvparten av pengene nå var borte.

 

Avisen siterte DN på at 1,5 millioner kroner var send til et selskap registrert på De britiske jomfruøyene.

Artikkel 8

Onsdag 18. september 2018 publiserte Bodø Nu en artikkel der tidligere daglig leder i BRUS (Bodøregionens utviklingssamarbeid), Odd Emil Ingebrigtsen, avviste at han hadde hatt den rollen som Hayes hevdet han hadde i Borealis Engineering.

Styreleder Tord Kolstad i BRUS uttalte også at BRUS ikke lenger har noen forbindelse til Hayes.

Artikkel 9

Torsdag 3. oktober 2018 publiserte Bodø Nu en artikkel med tittelen: «– At tunge investorer kommer til byen, betaler for alt og overtar kontrollen er ikke i Bodøs interesse».

Sitatet i tittelen var fra Dr. Robin Daniels, som har bidratt til Bodøs «Ny by-prosjekt». Daniels uttalte at Bodø ikke burde la utenlandske investorer betale for prosjektet uten at forskning og utvikling legges til Bodø.

Artikkel 10

Søndag 20. januar 2019 publiserte Bodø Nu en artikkel med tittelen: «Hevder profilert AN-journalist advarte Danny Hayes mot Bodø Nu – skal ha sagt at amerikanerens liv kan være i fare».

Artikkelen handlet om Danny Hayes’ klage til PFU. Avisen skrev blant annet at Danny Hayes i klagen hevder at Per Torbjørn Jystad, journalist i Avisa Nordland, skal ha advart Hayes om at livet hans kunne være i fare. Jystad avviste dette i artikkelen.

Avisen skrev også at Soheila Yalpania, som har skrevet PFU-klagen, er Hayes’ kjæreste.

Sekr.anm.:

For at PFU skal kunne se forløpet i saken har sekretariatet som vanlig sortert artiklene etter dato i oversikten ovenfor. Dette gjelder også de påklagede artiklene som ligger vedlagt – de er nummerert av sekretariatet kronologisk.

            Klager skriver imidlertid om artiklene uten noen bestemt form for sortering. Artiklene ligger ikke kronologisk i klageteksten. Bodø Nu har på sin side fulgt klagers rekkefølge. Dette kan være forvirrende, og sekretariatet har i et forsøk på bøte på problemet, skrevet «artikkel 1», «artikkel 2» osv., altså sekretariatets nummerering, i klagen og det første tilsvaret.

KLAGEN:

Klager er Soheila Yalpani, som er tilknyttet Danny Hayes’ selskaper. Hun klager med samtykke fra ham.

Klager mener Bodø Nu har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

 • Punkt 2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 3.3, om klare premisser
 • Punkt 3.7, om presis sitatbruk
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
 • Punkt 4.3, om privatliv
 • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
 • Punkt 4.5, om forhåndsdom
 • Punkt 4.13, om å rette feil
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Ifølge klager har Bodø Nu drevet en svertekampanje for å ødelegge Danny Hayes og klagers prosjekter i Bodø. Klager mener at avisens dekning har ført til at de ikke kan drive business i byen lenger. Klager skriver:

«Bodø Nu’s extraordinary press coverage of the Companies not only made it impossible for us to run our day to day business, the misleading and defamatory nature of these articles caused irrevocable damage to the Companies, their projects, and the reputations of the Companies’ executives.»

Klager om artikkel 8:
Klager skriver at det er feil at Tord Kolstad i BRUS (Bodøregionens utviklingssamarbeid) ikke hadde kontakt med Danny Hayes og hans selskaper. Klager mener eposter som er lagt ved klagen beviser dette (vedlegg 1-4).

Klager mener at Bodø Nu mangler dekning for artikkelens tittel, ettersom Kolstad i artikkelen selv innrømmer å ha truffet Danny Hayes på middag.

Videre mener klager at Bodø Nu burde kontaktet dem for å gi samtidig imøtegåelse.

Ifølge klager burde avisen også opplyst om at styreleder Geir Are Jensen i Bodø Nu er nær venn med representanter for BRUS.Klager om artikkel 9:
Klager mener det er dårlig journalistisk praksis å benytte en konkurrent til Borealis Engineering til å kritisere Borealis Engineering.

Klager skriver videre:

«The headline implies that the business plan of Borealis Engineering was to pay for everything and take over control of the city of Bodø. This is a deep misrepresentation of our business model, as our proposal, as presented to the city of Bodø, would give (for free) the municipality an ownership stake in revenues of our datacenter project. Nothing in our business model implies taking over control of the city of Bodø.»
Klagers anførsler om artikkel 5:
Klager reagerer på Bodø Nus intervju med rådmannen i Fauske kommune, Geir Mikkelsen. Ifølge klager har Mikkelsen uttalt seg om Borealis Engineerings forhold til byplanlegger-konferansen ISOCARP World Congress. Klager skriver:

«Jensen interviewed this individual who had no knowledge of our agreement, and used his lack of knowledge to claim “as fact” we lied about the ISOCARP invitation.»

Klager viser til dokumentasjons i klagesaken som klager mener beviser at de ble invitert til å være sponsor for ISOCARP (vedlegg 6-8).

Klager skriver også at det er feil at Bodø kommune ikke hadde som intensjon å jobbe med Borealis Engineering. Klager skriver følgende og viser til vedlegg 9-13:

«Bodø’s own lawyer reviewed the sponsor agreement with Stormen and publicly stated that the attached agreement is valid even if not signed as the act of sending it is a demonstration of intent. Following that logic, Bodø kommune demonstrated a clear intention to enter into an agreement with Borealis when they sent over their own version of the agreement.»

Videre mener klager det er feil at selskapet ikke hadde avtale med investeringsselskapet Salten Aqua (viser til vedlegg 14-15).

«(…) we were in active discussions with Salten Aqua to discuss further cooperation, as evidenced by the attached email exchange between our team and a representative of Salten Aqua (…)»

Klager mener i tillegg at Bodø Nu har fremhevet irrelevante private opplysninger om dem, fordi avisen skrev at Soheila Yalpani er Danny Hayes kjæreste.

Klager om artikkel 3:
I artikkelen avviser en norsk filmskaper å ha hatt rolle som «Media Director» i Borealis Engineering. Klager mener dette er feil og viser til vedlegg 16.

Klager om artikkel 6:
Klager mener Bodø Nu antyder at det foreligger en kriminalsak mot Danny Hayes når de skriver «Hayes-saken» i artikkelens tittel.

Klager om artikkel 10:
Igjen mener klager at Bodø Nu har brutt god presseskikk ved å skrive at Soheila Yalpani er Danny Hayes’ kjæreste.

«The relevance of this information in the context of the article is not explained. Once again this appears to be mentioned solely to diminish her credentials and her role within the company, as an executive and significant investor in the parent company.»

Ifølge klager burde også Yalpani fått samtidig imøtegåelse til artikkelen.

Klager om artikkel 1:
Klager mener avisens kommentator ikke hadde grunnlag for å hevde at Danny Hayes ikke var god for investeringene han ville gjøre i Bodø. Klager mener Bodø Nu burde hentet inn uavhengige eksperter i artikkelen til å vurdere selskapets forretningsmodell.

«Geir Are Jensen, the author of this article, is clearly no expert in large scale infrastructure financing or the mechanisms used to do these types of projects, yet he provides a harshly negative opinion-based outlook about our ability to execute on our projects.»

Klager om artikkel 2:

Bodø Nu skrev at det er en bløff at Danny Hayes har jobbet syv år i det sveitsiske selskapet Derivative Partners AG. Klager mener dette er uriktig og viser til vedlegg 25:

«Danny has provided proof via a signed letter from Daniel Manser, the CEO of Derivate Partners that he did in fact have a commission based working arrangement with Derivative Partner’s daughter company, Derivative Partners Invest AG.»

Klager skriver også at Per Høiby i First House muntlig hadde godkjent å representere klagers selskap. «He backed out of his verbal agreement due to not wanting to be associated with the bad press.» Det Bodø Nus journalist referer til i intervjuet med Hayes er derfor uriktig, ifølge klager, som viser til klagens vedlegg 18-20.

Klager mener også at Bodø Nu har publisert dokumenter som redaksjonen fikk tilgang til under avtale om å behandle de konfidensielt. Klager skriver:

«The presentation Markus Jensen refers to in the article which describes Danny’s employment at Derivative Partners was obtained after a phone call on August 21, 2018, during which Mr. Jensen of Bodø Nu demanded that Danny provide him with a full dossier of background documents for duediligence within the hour or he would publish an article, without evidence, within the next hour, calling our business and our partners fraudulent. Under this unethical threat, Danny sent Markus a large package of documents, including internal, out-dated confidential, historical documents, with the understanding he would keep these documents confidential and use them solely for background context- not publication. Markus instead released these documents to the public.»

Dokumentene inneholdt en skrivefeil om at han hadde jobbet ved Derivative Partners i syv år. Det skulle ha stått to år, opplyser klager.

Klager om artikkel 4:
I kommentartikkelen skrev Bodø Nu at det var løgn at Danny Hayes hadde avtale med Massachusetts Institute of Technology (MIT) og University of California (UCLA) om at de skulle komme til Bodø for å samarbeide med Nord universitet om utviklingen av Bodø.

Ifølge klager var dette slett ikke løgn. Klager viser til vedlegg 21-23 og skriver:

«I have attached documents proving that we did in fact have an arrangement with UCLA and were in active discussions to bring them to Bodø for collaboration with local universities and projects.
(…)
Geir Are Jensen did not contact UCLA to find out if we had an relationship with UCLA but an individual from a completely different university altogether. He contacted an individual who would have had no knowledge of the details of our relationship with UCLA to claim we did not have an arrangement with UCLA.»

Videre opplyser klager at de gjorde det klart for alle de møtte i Norge at det ikke ville komme penger fra Harvester Trust til prosjektene, men at pengene vil komme fra eksterne finansinstitusjoner. Artikkelen gir et galt inntrykk av at Danny Hayes hadde sagt at Harvester Trust skulle stå for finansieringen, mener klager.

Klager avviser at det er løgn at filmskaper Tom Erik Kjeseth var «media director» og viser igjen til vedlegg 16. Klager viser også igjen til sine anførsler om jobben i Derivative Parners og avtalen med Per Høiby.

Klager reagerer også på kommentatorens beskrivelse av ham som løgner. Klager skriver:

«Geir Are Jensen uses a 2012 quote from a psychologist to diagnose Danny as a pathological liar. This is a medical diagnosis Geir Are Jensen is in no position to give.»

Når det gjelder kommentatorens påstand om at Bodø Nu ble tilbudt betalt tur til New York av klager, som kommentatoren beskrev som forsøk på bestikkelse, skriver klager:

«Geir Are Jensen misrepresents the conversation that occurred, characterizing it as an attempt at a “bribe”. (…) The offer to pay for flights and hotels was a joke- in reference to Bodø Nu’s presumably small budget for international travel for its reporters.»

Klager om artikkel 7:
Klager mener Bodø Nu har skrevet feil om pengene som ble investert i Borealis Engineering. Klager skriver:

«(…) $200K USD (not $1.5M USD as stated in the article) was invoiced by our lawyer, Balbir Bindra for legal structuring fees on behalf of Stonebridge Asset Management to Borealis Industries.»

Videre reagerer klager på følgende DN-formulering som Bodø Nu har sitert:

«Dokumenter DN har fått tilgang til, viser at den egentlige eieren var Danny Hayes’ advokat. Over 300.000 dollar var brukt opp på lønninger, reiser og advokater, ifølge en regnskapsrapport fra mai i år som DN har sett.»

Klager skriver følgende (og viser til vedlegg 24):

«This statement implies that this money was illicitly taken from Borealis Industries, however, all payments made from the company were invoiced and made with the approval of the Norwegian partners referenced in this article, Trond Larsen and Kjell Ivar Hansen, who had control of the company bank account.»

Ifølge klager er det også feil det Kjell Ivar Hansen uttaler om Harvester Trust.

«(…) no representations were ever made to Kjell Ivar or Trond that money from Harvester Trust would be used to fund our business operations or projects in Norway. This is evidenced as they engaged in meetings with multiple investor groups before and after the failure of the Chicago Tribune deal. Bødo Nu should have exercised greater care and skepticism in questioning and validating statements from individuals who, as competitors, have a vested interest in making disparaging statements to harm our reputations to drive us out of the Norwegian datacenter market.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Bodø Nu avviser at god presseskikk er brutt.

Avisen skriver innledningsvis om bakgrunnen for granskningen av Danny Hayes. Bodø Nu forteller at Hayes først ble tatt imot med åpne armer i Bodø, også av pressen. Men etter hvert begynte Bodø Nu å stille spørsmål.

«[Vi] avdekket (…) utallige feilaktige opplysninger, inntrykk og påstander fra Danny Hayes og hans nære sfære.

Mannen var slett ikke den mektige finansfyrsten han hadde gitt seg ut for å være. Han bløffet både om sin egen forhistorie, om avtaler som var inngått, om forretningsforbindelser han hadde og om sin evne til å finansiere prosjekter og oppfylle sponsorat som han inngikk med lokale aktører (Stormen konserthus og Bodø/Glimt).»

Ifølge Bodø Nu var avisens arbeid grundig, og Danny Hayes ble gitt mulighet til tilsvar og samtidig imøtegåelse «der dette var mulig». Bodø Nu forteller imidlertid at arbeidet ble vanskeliggjort etter at Hayes den 27. august ikke lenger ønsket kontakt med Bodø Nus redaktør.

Bodø Nu om artikkel 8

Avisen mener klager har misforstått språket i artikkelen. Bodø Nu understreker at avisen ikke skriver at det aldri har vært kontakt mellom BRUS-lederne og Danny Hayes.

«Tvert imot opplyser vi om at det har vært kontakt tidligere, men at denne er avsluttet fra BRUS’ side. Dermed mener vi at punktene 3.2, 4.13 og 4.4 er irrelevante.»

Bodø Nu kan ikke se at artikkelen utløser en rett til samtidig imøtegåelse overfor klager. Når det gjelder klagers anførsler om vennskap mellom Bodø Nus styreleder og BRUS-representanter, skriver avisen:

«Hva gjelder 2.3 har ikke Geir Are Jensen vært sjefredaktør for Bodø Nu siden april 2014 – og hadde således ingen rolle i arbeidet med denne saken.»

Bodø Nu om artikkel 9
Bodø Nu understreker at Robin Daniels som blir intervjuet i artikkelen ikke uttaler seg om Daniel Hayes og Borealis Engineering spesifikt.

«Daniels kommer med generelle oppfatninger og uttalelser. Vi mener det er helt kurant å intervjue Daniels om de tema som ble tatt opp, og vi opplyser også om hans engasjement for Bodø kommune.»

Bodø Nu om artikkel 5
Igjen mener Bodø Nu at klager har misforstått hva som står i artikkelen. Rådmann i Fauske kommune, Geir Mikkelsen uttaler seg ikke om ISOCARP, slik klager hevder, men om forhold i sin egen kommune. «Det er derimot Bodø kommune som opplyser til Bodø Nu at det ikke foreligger en avtale om sponsorat mellom Isocarp og Borealis Engineering», skriver klager.

Bodø Nu mener klagers dokumentasjon ikke beviser noe. «Det er løsrevne eposter, usignerte avtaler og kontakt mellom aktører som ikke vedrører faktiske forhold.»

Avisen skriver også: «For ordens skyld anfører vi at Johan Hernes ikke på noen måte har noen rolle eller beslutningsmakt i Salten Aqua.»

Bodø Nu påpeker at avisen ikke har sagt at selskapet ikke er verdt 10 milliarder kroner, men at avisen «stiller kritiske spørsmål rundt en slik verdisetting av et tomt selskap».

Avisen opplyser at hverken Danny Hayes eller daværende administrerende direktør i Borealis Engineering ønsket å kommentere avisens spørsmål.

Bodø Nu mener det var en relevant opplysning at Soheila Yalpani er Danny Hayes kjæreste. «Vi menter det er høyst relevant at selskap som hevder å være verdt 10 milliarder kroner, har et kjærestepar i sentrale posisjoner. Vi fant også Yalpanis far i toppen av selskapet.»

Bodø Nu om artikkel 3
Avisen mener klagers dokumentasjon, en MOU (memorandum of understanding) som filmskaper Tom Erik Kjeseth hadde signert, ikke har betydning for det presseetiske spørsmålet.

«Overfor oss avviste Kjeseth å ha noen rolle – og det siterte vi ham på, som en del av vår løpende nyhetsdekning.»

Bodø Nu om artikkel 6
Det stemmer ikke at artikkelens tittel antyder at det er en kriminalsak – dette er en ny språklig misforståelse fra klagers side, skriver avisen.

«Vi har ikke slått fast eller skrevet at Danny Hayes eller hans forretninger er lovstridige. Heller ikke i denne saken.»

Bodø Nu om artikkel 10

Bodø Nu mener det var en relevant opplysning at Solheila Yalpani er Danny Hayes kjæreste når hun klager inn saken til PFU. Når det gjelder klagers anførsel om samtidig imøtegåelse, skriver avisen:

«Det er ikke Yalpani som blir utsatt for en kraftig beskyldning. Det er Bodø Nu som blir utsatt for denne. Dette ettergår vi ved å intervjue AN-journalist Per Torbjørn Jystad, som avviser å ha sagt det Yalpani hevder.»

Bodø Nu om artikkel 1
Bodø Nu understreker at artikkelen er tydelig merket som kommentar. Avisen kan ikke se at den bryter med Vær Varsom-plakaten.

«Dette er en kommentar (…) basert på en rekke opplysninger og de fakta vi på dette tidspunktet sitter på – gjør en analyse av alt det merkelige som har skjedd rundt Danny Hayes i Bodø by siden våren 2018.»

Bodø Nu om artikkel 2
Avisen mener at klagers dokumentasjon – om hans rolle i det sveitsiske selskapet Derivative Partners AG – er irrelevant.

«Artikkelen slår fast at Danny Hayes ikke har jobbet i syv år for Derivative Partners AG slik Hayes selv har hevdet ved flere forskjellige anledninger, blant annet i sin LinkedIn-profil.

Dette avslørte vi i en tidligere artikkel, der vi intervjuet CEO i Derivative Partners AG, Daniel Manser, som avviste at Hayes hadde jobbet der i syv år. Han sa også at han ikke hadde anelse om hvem Hayes var.»

Heller ikke dokumentasjonen klager har lagt ved om kontakten med First House og Per Høiby er relevant, ifølge Bodø Nu. Vedleggene beviser ikke noe kundeforhold, mener avisen. «Vi har simpelthen sitert det Høiby opplyser til oss.»

Bodø Nu avviser å ha brutt en avtale med Danny Hayes om konfidensialitet rundt dokumenter som Hayes sendte redaksjonen. «Vi mener [punkt 3.3] er irrelevant for den innklagede artikkel.»

Bodø Nu om artikkel 4

Avisen skriver følgende om dokumentasjonen som klager har lagt ved:

«(…) gjennom hele løpet etterspurte [vi] informasjon og dokumentasjon på de utallige avtalene, prosjektene og midlene Hayes & co hevdet å ha på plass. Dette fikk vi aldri. At klager nå inkluderer det som skal fremstå som bevis i forbindelse med PFU-behandling, forandrer ikke de forhold vi arbeidet under.

Dernest: Etter vår mening beviser de vedlagte dokumenter, eposter og excel-ark slett ikke at signerte avtaler var på plass. De fremstår heller som bevis på det motsatte. At vår kommentator hadde rett da han betvilte sannheten i Hayes påstander. Det er ingen signerte avtaler som tilbakeviser det vi skriver i klagers dokumentasjon.»

Bodø Nu understreker at det er en kommentarartikkel, og at kommentatoren tok utgangspunkt i lang rekke spektakulære utspill fra Danny Hayes. Avisen skriver:

«At man da i kommentars form påpeker nettopp dette – og den manglende realismen – faller naturlig. At man også stiller spørsmål ved Danny Hayes’ personlighet, adferd og modus operandi, faller like naturlig. Likeledes at man kvesser pennen og benytter den takhøyden som kommentarformen gir.»

Når det gjelder tilbudet om gratis New York-tur, som Bodø Nu beskrev som et bestikkelsesforsøk, mens klager mener det var en spøk, skriver avisen at tilbudet ble fremlagt i «en høyst reell tone».

Bodø Nu om artikkel  7
Bodø Nu avviser at det står at 1,5 millioner dollar er borte. Avisen siterte DN på at 1,5 millioner kroner var sendt til et selskap på De britiske jomfruøyene.

Bodø Nu argumenterer videre:

«Vi har heller aldri skrevet at ikke dette ble frivillig overført fra den ene part til den andre. Vi simpelthen skriver at pengene er borte og tapt, uten at innskyterne sitter igjen med noe. Vi antyder ikke noe urettmessig eller ulovlig ved dette – eller illicitly, som klager påstår.»

Avisen forstår ikke hva klager mener er galt i artikkelen.

 

Klager fastholder at god presseskikk er brutt.

Ifølge klager har Bodø Nu lagt til grunn følgende argumentasjonsrekke, som klager mener er fullstendig feil:

 1. At klagers forretningsvirksomhet fullt og helt skulle finansieres av Harvester Trust.
 2. At Harvester Trust ikke har tilgjengelige penger til dette.
 3. At prosjektene og sponsoravtalene ikke ble sluttført på grunn av den manglende finanseringen.

Klager stiller spørsmål ved om Bodø Nu kan ha skrevet negativt om Borealis Engineering for å hjelpe et konkurrerende selskap. Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen (som intervjues i artikkel 7) har startet et nytt selskap som er i konkurranse med Borealis Engineering om å bygge datasenter i Bodø, skriver klager, som fremholder at Bodø Nu kan ha ønsket å hjelpe dem:

«Geir Are Jensen is good friends with Trond Larsen and Kjell Ivar Hansen and Markus Jensen is friends with Trond Larsen. A close friendship with individuals whose business interests are now in competition with ours should be disclosed.»

Klager skriver videre at Bodø Nu burdet tatt kontakt med konferansen ISOCARP, ikke Bodø kommune, når det gjaldt sponsorinvitasjonen fra ISOCARP.

«The text in question in the Bodø Nu article states only that Borealis has an “Invitation to become a platinum sponsor for the 54th ISOCARP World Congress 2018,” not that we accepted this offer. There is no lie, as Jensen claims.»

Klager skriver også at de var i kontakt med styremedlem Roger Øksheim i Salten Aqua om å inngå partnerskap med selskapet. Det er helt feil at Borealis eller Hayes har løyet om Salten Aqua, mener klager:

«As the document in question states (dokumentet som Bodø Nu gransket og som ble publisert i artikkel 5), we claim only to have a partnership INTENTION with Salten Aqua (i.e. are in discussions to potentially move forward) not a signed agreement. Therefore, there is no “lie” is in this statement. Bodø Nu simply failed to interview Øksheim.»

Klager fastholder at Tom Erik Kjeseth sa seg enig i å være «Media Director» for Borealis Engineering. At Kjeseth i etterkant benekter dette i et intervju med Bodø Nu, forandrer ikke det, argumenterer klager, som mener Kjeseth forsøker å distansere seg fra dem i media

Klager reagerer på at Bodø Nu inkluderte i artikkelen at Kjeseth hadde skrevet under på en MOU (memorandum of understanding) med selskapet. «This MOU proves our relationship with Kjeseth clearly went beyond, as the article states, simply giving us “input on how Norwegian social life and business work.”»

Klager fastholder også at Per Høiby i First House muntlig uttrykte at han ville representere klagers selskaper og at den vedlagte epostkorrespondansen (vedlegg 18-20 til klagen) bekrefter at det var kontakt. «There was no lie on our side. That Høiby later changed his mind is most likely a result of negative press activity.»

 

Bodø Nu fastholder at god presseskikk er fulgt.

Det stemmer ikke at avisen har fulgt et premiss om at pengene skulle komme fra Harvester Trust, skriver avisen:

«Det vi hele tiden har holdt frem som uomtvistelig, er at da Danny Hayes kom til Bodø, brukte han Harvester Trust-navnet, og utelukkende dette – et fond som angivelig skulle være godt for milliarder av dollar – på å skaffe seg innpass og møter med viktige beslutningstakere i byen.»

Avisen skriver videre:

«Vi har dernest også stilt spørsmål ved den konstante flommen av ‘signed deals’ som hele tiden har dukket opp rundt prosjektet. Dette mener vi er helt legitimt. Når en aktør utenfra ønsker å iverksette et av bodøhistoriens største næringslivsprosjekter, føler vi at det ikke bare er anledning til men også vår plikt å stille kritiske spørsmål til de planer som blir lagt frem – særlig når vi systematisk avdekker at det vi blir fortalt ikke stemmer overens med virkeligheten.»

Bodø Nu mener klagers beskyldninger om nært vennskap mellom avisens styreleder Geir Are Jensen og personer i BRUS er irrelevante. «Geir Are Jensen, som riktignok har et svært bredt kontaktnettverk i Bodø, har ikke noe nært vennskap med som skulle fordre en egen disclaimer i vår dekning.»

Bodø Nu skriver at Danny Hayes opprinnelig kommuniserte at Harvester Trust skulle eie infrastruktur i de ønskede prosjektene. Klager har i etterkant endret planene, ifølge avisen, og det kan ikke avisen ta ansvar for.

Når det gjelder Danny Hayes tilgang på penger, skriver avisen:

«Hva angår Danny Hayes’ ressurser står vi inne for det som er skrevet, uansett hvor mange flytdiagrammer klager refererer til.»

Avisen påpeker at Bodø kommune var medarranger av ISOCARP-kongressen og hadde god kjennskap til sponsorater. Det var naturlig for redaksjonen å forholde seg til det kommune fortalte, forteller Bodø Nu.

Avisen skriver også:

«Vi fikk tilbakevist på det sterkeste av Salten Aquas administrerende direktør Geir Wenberg at man hadde noen form for signert avtale med eller intensjon om å gå inn i noe samarbeid med Borealis Engineering.»

Bodø Nu skriver videre at adm.dir. Ben Munkres i Borealis Engineering ikke ønsket å imøtegå noen av opplysningene.

Når det gjelder dokumentasjonen som klager mener Bodø Nu publiserte etter avtale om at det ikke skulle publiseres, skriver Bodø Nu:

«(…) det ble utlevert som dokumentasjon på at Harvester Trust var reell og satt på reelle midler.

I det vi gjennomgikk prospektet, fant vi at så å si ingenting som sto i det medførte riktighet.  Vi kom til at det ikke ville være riktig av oss å vite om at selve dokumentet Hayes hevdet beviste Harvester Trusts reelle økonomiske kraft var stappfullt av feil og løgner, uten å omtale det.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder ti artikler i Bodø Nu om finansmannen Danny Hayes og hans planer om å gjennomføre store prosjekter i Bodø. Avisen skrev om flere forhold som Hayes skal ha vært uærlig om. Avisen skrev at han hadde løyet og forsøkt å bestikke redaksjonen. På kommentarplass kalte avisen ham en lystløgner. Artiklene var del av et større sakskompleks.

Klager er Danny Hayes’ forretningspartner, og hun klager med samtykke fra ham. Klager mener Bodø Nu har publisert en rekke uriktige opplysninger og slik gjennomført et karakterdrap på Hayes. Klager har lagt ved dokumentasjon som hun mener beviser dette. For øvrig mener klager at Bodø Nu ikke har gitt tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, at avisen har brutt en avtale om konfidensialitet, at avisen har publisert en privat opplysning og at avisen ikke har vært uavhengig i dekningen på grunn av vennskap til kilder.

Bodø Nu avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha godt kildegrunnlag for alt som er publisert. Klagers dokumentasjon beviser ingen feil, slik Bodø Nu ser det. Avisen opplyser å ha forsøkt å innhente dokumentasjon og svar fra Hayes en rekke ganger, men at Hayes etter hvert brøt all kontakt med redaktøren. Avisen mener den angivelig private opplysningen var relevant for saken. Bodø Nu avviser også at det foreligger vennskapsforhold eller annet som har svekket redaksjonens uavhengighet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Bødu Nu var i sin fulle rett til å rette et kritisk søkelys mot Danny Hayes og hans planer i Bodø, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 1.4 om å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

PFU kan ikke se belegg for manglende uavhengighet i Bodø Nus dekning. Utvalget kan heller ikke se at avisen har publisert private opplysninger i strid med VVP 4.3, som ber mediene vise respekt for menneskers privatliv.

PFU merker seg at mesteparten av klagen handler om angivelig feil som Bodø Nu skal ha publisert, både på nyhets- og kommentarplass. Utvalget har forståelse for at klager ønsker å vise et annet bilde enn det som kommer frem i artiklene, og PFU ser at enkelte av artiklene kunne vært mer presise og hatt flere nyanser.

PFU innhenter imidlertid ikke selv informasjon for å vurdere fakta, men forholder seg kun til det som legges ved klagesaken. Denne klagesaken er kompleks og har en karakter som gjør det krevende å fastslå nøyaktig hva som har skjedd. I den grad klagers dokumentasjon peker i retning av feil eller feilaktig fremstilling, er dette dokumentasjon som det er vanskelig for utvalget å konkludere ut ifra. PFU har ikke grunnlag for å konkludere med at Bodø Nu har brutt VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.

Etter det PFU forstår, ønsket ikke Hayes lenger kontakt med Bodø Nu etter et intervju med avisen i slutten av august 2018. PFU understreker at det ikke opphevet avisens plikt til å gi Hayes samtidig imøtegåelse. VVP 4.14 slår fast at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få muligheten til å imøtegå faktiske opplysninger. Utvalget reagerer på at Bodø Nu ikke har synliggjort for leserne om redaksjonen forsøkte å innhente kommentar fra klager etter at kontakten stoppet opp. PFU mener imidlertid at det i seg selv ikke er nok til å felle avisen på VVP 4.14 i dette tilfellet. For øvrig viser PFU til siste setning i VVP 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Utvalget merker seg at klager mener det forelå en avtale mellom Danny Hayes og Bodø Nu om at redaksjonen skulle få dokumentasjon av Hayes så lenge det ikke ble publisert. Han mener avisen brøt avtalen og publiserte fra dokumentene. PFU understreker viktigheten av at pressen overholder avtaler som gjøres med kilder, jf. VVP 3.3, om premisser. Mediene bør ikke inngå avtaler de ikke kan holde. Tilliten til pressen svekkes når avtaler brytes. I det påklagede tilfellet kan PFU imidlertid ikke se at det er godtgjort at det faktisk forelå en avtale mellom klager og avisen.

PFU forstår at Danny Hayes har opplevd dekningen som en belastning. Beskyldningene mot ham var hardtslående i enkelte av artiklene, spesielt på kommentarplass. PFU viser på generelt grunnlag til VVP 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Samtidig understreker PFU at det skal det være stor takhøyde i meningsjournalistikken. Ofte må skarpe karakteristikker aksepteres selv om den er rammende. Utvalget mener Bodø Nus dekning må aksepteres i dette tilfellet.

Etter en samlet vurdering finner PFU at Bodø Nu ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 28. august 2019

Anne Weider Aasen,
Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Nina Hernæs