NN mot Rana Blad

PFU-sak 289/17


SAMMENDRAG:

Rana Blad publiserte tirsdag 28. november 2017 en artikkel med tittelen «Etterforsker mistenkelig dødsfall på Mo».

Artikkelen var illustrert med et bilde av huset der en kvinne var funnet død. Bildet viste oppkjørselen og forsiden til huset. Bildet viste også at politiet var til stede utenfor huset.

Brødteksten ble innledet på denne måten:

«Tirsdag formiddag foregår det en åstedsundersøkelse i et bolighus på Selfors i Rana. Rana Blad har vært på stedet hvor det da jobbet to etterforskere inne i huset, mens to patruljerende politimenn holdt vakt utenfor huset.»

Avisen siterte deretter fra en melding som Politiet i Nordland hadde lagt ut på Twitter. I meldingen stod det:

«Mo i Rana: I forbindelse med hendelse i natt, der vi nå gjør en del undersøkelser på stedet, vil det komme utfyllende info i løpet av dagen. Oppdateres ikke»

Etter dette siterte avisen fra en pressemelding, som avisen opplyste at politiet sendte ca. to timer etter Twitter-meldingen. I pressemeldingen stod det at politiet har iverksatt etterforskning etter at en kvinne ble funnet død. Det stod videre:

«Funn på stedet gjorde at man fant det nødvendig å foreta nærmere undersøkelser for å kartlegge hva som har skjedd. Vi holder alle muligheter åpne og er kommet godt i gang med de etterforskingsskritt som skal gjøres. I den forbindelse vil vi også avhøre to personer som kan ha kjennskap til hendelsen. (…)»

Artikkelen ble avsluttet med at Rana Blad opplyste at redaksjonen ville oppdatere saken.

 

KLAGEN:

Klager er den avdøde kvinnens pårørende, og de mener at Rana Blad har brutt god presseskikk på følgende to punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 4.6, om å vise hensyn til pårørende
  • Punkt 4.7, om identifisering

Klager opplyser at Rana Blad publiserte et bilde av huset der kvinnen ble funnet død, og klager har lagt ved en skjermdump av dette bilde fra Rana Blads Facebook-publisering om saken.

Ifølge klager ble bildet publisert til tross for at politiet hadde bedt om at ingen bilder av huset skulle publiseres. Klager skriver:

«Huset er lett identifiserbart i et forholdsvis lite samfunn som Mo i Rana, og spesielt Selfors, er. Bildet ble lagt inn i selve artikkelen og delt på Facebook, før det senere ble fjernet. Skaden var imidlertid allerede skjedd, og både bildene og ryktene spredte seg fort. Dette skjedde til tross for at saken var på et så tidlig stadium at ikke alle pårørende var varslet.»

Klager opplyser at de som ble avhørt av politiet, ble sjekket ut av saken etter kort tid. Klager mener at Rana Blad har identifisert disse gjennom publiseringen av bildet. Klager skriver:

«De som i en senere sak ble omtalt som ‘siktet’ i saken, og som lett kunne knyttes til åstedet Rana Blad tidligere hadde offentliggjort ved å publisere det vedlagte bildet, ble etter kort tid sjekket ut av saken etter avhør og obduksjon.»

Ifølge klager brøt Rana Blad god presseskikk da avisen publiserte bildet av huset før pårørende var varslet. Klager skriver:

«Det er heller ikke utvist hensyn overfor mennesker i sorg. Saken har vært en ekstra påkjenning både for de omtalte i saken og de øvrige pårørende (§ 4.6 og § 4.7).»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Rana Blad opplyser at bildet av den avdøde kvinnens hus, kun lå ute i noen minutter. Avisen opplyser videre at den har beklaget overfor klager. «På vegne av mediehuset er hendelsen beklaget, og vi har også sendt blomster med både beklagelse og kondolanser.»

Avisen skriver også:

«Vi har også, i tråd med ønske fra familien, vært behjelpelig slik at bildet nå er fullstendig fjernet fra nettet slik at det ikke lenger kommer opp via Google-søk. Dette ble gjort fra Amedia 14. desember.»

Avisen mener at bildet aldri burde vært publisert og har ikke mer å tilføye ut over det.

Klager har heller ikke mer å tilføye

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Rana Blad om et mistenkelig dødsfall. Avisen publiserte et bilde av huset der en kvinne ble funnet død.

Klager er kvinnens pårørende. De opplyser at Rana Blads artikkel, og bildet, ble publisert før de var varslet om dødsfallet. Publiseringen har vært en ekstra påkjenning, opplyser klager. Klager reagerer på at bildet lå tilgjengelig via Google-søk også etter at Rana Blad fjernet det fra artikkelen. Klager opplyser videre at personene som politiet avhørte, raskt ble sjekket ut av saken. Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 4.6, om å ta hensyn til pårørende, og punkt 4.7, om å være varsom med identifisering, ifølge klager.

Rana Blad opplyser at bildet kun lå ute noen minutter, og at de fikk fjernet det også fra Google-søket etter at redaksjonen ble kontaktet av klager. Rana Blad mener at bildet aldri burde vært publisert og opplyser at avisen har beklaget og sendt blomster til klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det er god presseskikk å forsikre seg om at pårørende er varslet før man identifiserer personer som har mistet livet, jf. punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Utvalget mener at det påklagede bildet, som viste en avdød kvinnes hus, identifiserte kvinnen overfor pårørende og andre som er kjent i området. PFU merker seg at de pårørende ikke var informert om dødsfallet da Rana Blad publiserte bildet. Når det gjelder personene som i en kort periode ble mistenkt av politiet, mener PFU at de ikke ble identifisert i artikkelen.

Rana Blad har beklaget publiseringen overfor klager, og utvalget noterer at det påklagede bildet ble fjernet kort tid etter publisering. Beklagelsen og rettelsen veier imidlertid ikke opp for det opprinnelige overtrampet i dette tilfellet, slik PFU ser det. Pårørende skal ikke få dødsbudskap gjennom mediene. At dødsfallet ble etterforsket av politiet og omtalt som mistenkelig, kan også ha gjort dødsbudskapet ekstra belastende for de pårørende.

Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. mars 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Liv Ekeberg, Eva Sannum, Sylo Taraku