VOL Vesterålen Online AS mot Bladet Vesterålen

PFU-sak 284/18


SAMMENDRAG:

Bladet Vesterålen publiserte i desember 2018 et annonsebilag kalt «Jul i Blåbyen». På forsiden stod: «Sortland – Den blå byen ved sundet» med tittelen: «20 Jul i Blåbyen 18». Forsiden var illustrert med et stort bilde av en julenisse og noen nissebarn og titler som: «Julematen» | «Punsviks jul» | «Gavedrysset». Under bildet stod det: «Bladet Vesterålen i samarbeid med Sortland Næringsforening».

På side 2 var det en tekst skrevet av daglig leder i Sortland Næringsforening. Like nedenfor ble åpningstidene for butikkene og julemarkedet publisert. Nedenfor der igjen, i kolofonen, stod det: «Ansvarlig utgiver: Sortland Næringsforening» | «Tekst og bilder: Hilde Jørgensen/Roger Vagle» | «Layout: K. Nordahls Trykkeri» | «Trykk: K. Nordahls Trykkeri».

Bilaget inneholdt ulike tekster/artikler og annonser. Alle sidene, totalt 40, var merket «Jul i Blåbyen 2018». På side 6 stod f.eks. tittelen: «Nå er det ribbe-tid». Her ble de to eierne av Grillo Catering intervjuet om firmaet sitt, hvor mye de har å gjøre, og litt ekstra hektisk nå i førjulstida etc. Det var også bilde av dem. Det var 19 slike tekster/artikler i bilaget.

Bilaget – slik det så ut i papir, kan sees her: http://annonse.blv.no/juliblabyen/juliblabyen18.html

Tekstene/artiklene med bilder ble også publisert i Bladet Vesterålens nettavis under fanen/url’er som «Nyheter», «Sport» og «Sortland». Nettartiklene kan sees her:

http://www.blv.no/nyheter/na-er-det-ribbe-tid-1.2541483

http://www.blv.no/nyheter/stenger-kun-en-bestemt-dag-i-aret-1.2541475

http://www.blv.no/sortland/lue-og-sitteunderlag-under-treet-1.2546707

http://www.blv.no/sport/sportsantrekk-i-spreke-farger-1.2546714

http://www.blv.no/sortland/de-gode-blomstertipsene-1.2546710

 

KLAGEN:

 Klager er en konkurrerende avis. Det anføres at avisen med både papirutgaven og nettartiklene har brutt Vær Varsom-plakaten (VVP) 2.6 (skillet journalistikk og reklame), 2.7 (journalistisk motivert/PR-stoff) og 2.8 (skjult reklame/sponsing).

Klager viser til bilagets forside der det fremgår at bilaget er laget som et samarbeid mellom Sortland Næringsforening og Bladet Vesterålen. Videre vises det til side 2 der daglig leder av Sortland Næringsforening har skrevet en artikkel som for klager fremstår som en leder. Det vises også til kolofonen der det fremgår at Sortland Næringsforening er ansvarlig utgiver og

Hilde Jørgensen og Roger Vagle er oppgitt som ansvarlige for tekst og bilder.

Klager skriver: «Hilde Jørgensen er ansatt som journalist i Bladet Vesterålen og Roger Vagle er frilanser for bladet. Ingen artikler, hverken i avis eller nettutgaven, er merket. For en vanlig leser fremstår de derfor som ordinære artikler, mens det i virkeligheten er en næringsforening som er ansvarlig utgiver. Dette bygger etter min mening ned skillet mellom reklame og ordinær redaksjonell virksomhet.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Bladet Vesterålen (BLV) opplyser at det påklagede annonsemagasinet lages i samarbeid med næringsforeningene, og distribueres sammen med Bladet Vesterålen. Magasinet heter «Jul i Blåbyen», er blitt utgitt i flere år tidligere, og er, ifølge BLV, i lokalmiljøet godt kjent som Sortland næringsforenings magasin

Avisen mener magasinet er tydelig merket, både på førstesida av magasinet og på side 2, der det framgår at ansvarlig utgiver er Sortland Næringsforening. Slik BLV ser det, kan ikke magasinet forveksles med Bladet Vesterålen på noen måte – «layout og fonter skille seg fra Bladet Vesterålen, og det samme gjør innhold». Avisen mener det er åpenbart at det er et kommersielt produkt med kommersielt innhold.

Hva gjelder innholdsproduksjonen, skriver avisen: «At personer som er ansatt i Bladet Vesterålens redaksjon eller med tilknytning til redaksjonen står bak tekst og bilder gjør ikke at dette bildet forkludres. Innholdet i magasinet er heller ikke journalistisk omtale av produkter, tjenester et cetera, da magasinet ikke er journalistikk. Det er næringsforeningen som er utgiver, ikke Bladet Vesterålen.» Avisen avviser at det er skjult reklame: «Produktet er åpenbart reklame – noe det er opplyst om både på nettsida blv.no der «Jul i Blåbyen» har vært lesbart og i papirmagasinet. På nett har artiklene bare vært å finne under vignetten «Sortland næringslivs Jul i Blåbyen».»

 

Klager mener Bladet Vesterålen ikke forstår problemet. Det poengteres at både nett og papir er innklaget på punktene 2.6, 2.7 og 2.8. Og på punktene 2.2 og 2.9. Klager lister opp følgende:

Forhold som berører papirutgaven:

  1. Magasinet er på side 1 merket som et samarbeidsprosjekt mellom BLV og Sortland Næringsforening. På side 2 er det presisert at Sortland Næringsforening er ansvarlig utgiver, men sidene er generelt dårlig merket som annonsørinnhold.
  2. De to som har jobbet med magasinet er ansatt i Bladet Vesterålen, den ene fast ansatt og den andre en ofte brukt frilanser. Disse har påtatt seg oppdrag for markedsavdelingen eller Sortland Næringsforening. Hvordan skal de to for ettertiden kunne skrive kritisk om Sortland Næringsforening eller de bedrifter som de har omtalt på vegne av Sortland Næringsforening?
  3. Jeg vil for øvrig nevne at dette faktum også rammer VVP 2.9. Dersom vi legger til grunn – slik ansvarlig utgiver av BLV hevder – at produktet er Sortland Næringsforenings, har de mottatt pålegg fra andre enn redaksjonell ledelse.
  4. Layout og sammenstilling av magasinet skiller seg ikke vesentlig fra avisens ordinære utgaver.
  5. Ingen av sidene er merket med annonse, kun Jul i Blåbyen. For «folk flest» fremstår avisen som et BLV-produkt der BLV-staben har bidratt sterkt til å lage et produkt som folk flest vil gjenkjenne som «typisk BLV».
  6. Skal vi legge svaret fra ansvarlig utgiver til grunn, er magasinet «godt kjent som Sortland Næringsforenings magasin». Jeg tror for så vidt hva jeg vil om denne påstanden, men vil bare understreke at en av BLVs ansatte i så fall må være en veldig lykkelig fyr. Medieselger i BLV, Rino Klausen, er medeier i bedriften Herregalleriet As (eier 33,33 prosent). «Hans bedrift» har fått tildelt side 1 og 2 i næringsforenings magasin. Sånt kan sikkert tilfeldigvis skje, men det er jo mye enklere å få til hvis man har medinnflytelse på hvordan man skrur sammen et produkt der BLV-medarbeidere står for layout og tekst og bilder, jfr kolofon på side 2.

Forhold som berører nettutgaven særskilt:

  1. Dersom vi legger bladstyrerens tilsvar til grunn er nettartiklene produsert for Sortland Næringsforening. Hva har dette innholdet da å gjøre i BLVs nettutgave.
  2. En vanlig leser som klikket på en av BLVs «Jul i Blåbyen»-artikler på nett, vil ikke skjønne at denne artikkelen er produsert av kommersiell aktør (Sortland Næringsforening). Presentasjonen på nett er identisk med enhver annen nyhetsartikkel på nett i BLV (se vedlagte kopi).
  3. Ansvarlig utgiver skriver at «magasinet ikke er journalistikk». Hva har det da å gjøre på BLVs nettutgave. Skal det i stedet betraktes som en umerket annonse. I så fall: Gjør det saken bedre?

At BLV har fulgt samme mal, som ansvarlig utgiver selv skriver, «i flere år», gjør saken ikke noe bedre. Snarere tvert imot, skriver klager.

Bladet Vesterålen hadde ikke mer å tilføye.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et annonsebilag i Bladet Vesterålen (BLV). På bilagets forside stod det: «Bladet Vesterålen i samarbeid med Sortland Næringsforening». På side 2 ble det opplyst at ansvarlig utgiver var Sortland Næringsforening. Tekst og bilder var produsert av to navngitte redaksjonelle medarbeidere i BLV, uten at det ble opplyst om deres tilknytning til redaksjonen. Bilaget inneholdt ulike tekster og annonser fra næringslivet på Sortland. Tekstene ble også publisert i nettavisen til BLV.

Klager er Vesterålen Online (VOL) som mener bilaget og nettpubliseringene framstår som redaksjonelle, og at BLV har svekket skillet mellom journalistikk og reklame. Det reageres også på at journalister i BLV har produsert tekst og bilder: «Disse har påtatt seg oppdrag for markedsavdelingen eller Sortland Næringsforening. Hvordan skal de to for ettertiden kunne skrive kritisk om Sortland Næringsforening eller de bedrifter som de har omtalt på vegne av Sortland Næringsforening?» Det vises til flere punkter i kap. 2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

BLV avviser klagen og mener bilaget framstår som et åpenbart kommersielt produkt med kommersielt innhold. Avisen mener bilaget er tydelig merket både på forsiden og på side 2, og at både layout, fonter og innhold skiller seg fra BLV. Avisen mener heller ikke at skillet journalistikk/reklame forkludres ved at redaksjonelle medarbeidere står bak bilagets tekst og bilder, da dette åpenbart ikke er journalistikk. Det samme sier avisen om publiseringene på nett.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at redaksjonelle medarbeidere er benyttet i et kommersielt oppdrag for en sentral næringslivsaktør i avisens nedslagsfelt. Etter utvalgets mening er dette en dobbeltrolle som setter journalistikkens integritet og troverdighet i fare. Det er fordi publikum vil kunne stille spørsmål ved om journalistene er uavhengig i forhold som angår denne aktøren i fremtiden. Utvalget viser til 2.2 i VVP: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Etter utvalgets mening fremstår de kommersielle tekstene som redaksjonelle artikler i BLVs nettavis, noe som er et brudd på 2.6 i VVP: «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.»

Heller ikke annonsebilaget mener utvalget fremstår som et åpenbart kommersielt produkt. Utvalget mener den anførte merkingen på bilagets forside og side 2 er uklar, og i seg selv med på å bryte ned skillet mellom reklame og journalistikk. Når også journalister fra BLV har produsert det kommersielle innholdet, blir skillet mellom journalistikk og reklame ytterligere svekket, jf. 2.6 i VVP.

Bladet Vesterålen har brutt god presseskikk på 2.2 og 2.6 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 27. mars 2019

 

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff