NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot OPP/Radio E6

PFU-sak 268/08


SAMMENDRAG:

Lokalavisen OPP brakte onsdag 24. desember 2008 en artikkel om sogneprest Joseph Moiba i Oppdal. Artikkelen hadde tittelen «Etterforsker nett-trusler mot Moiba». Ingressen:

«PÅTALE: Lensmannen i Oppdal var knapt ferdig med å etterforske Statiolangrepet mot Joseph Moiba, før de fikk drapstrusler mot ham i fanget.»

Videre:
«- Det kan bli offentlig påtale av internettruslene, sier lensmann Berit Trønsdal. I et intervju med Nationen i går forteller den sykemeldte sognepresten fra Sierra Leone om de nye truslene mot ham. Drapstruslene er fremmet blant annet av en gruppe som kaller seg Norgespatriotene.»

Artikkelen var også publisert på nett dagen før, i en noe redigert form. Der heter det i tittelen: «Anmelder internett-trusler». I artikkelens tredje avsnitt heter det:

«26. august ble han fysisk angrepet av en mann som ba Moiba komme seg ut av landet. I september oppdaget presten at noen hadde løsnet hjulmuttere på bilen hans. Det har også vært steinkasting mot presteboligen, og det har vært drapstrusler på internett fra en gruppe som kaller seg Norgespatriotene. Disse truslene er politianmeldt.»

KLAGEN:

Klager er organisasjonen NorgesPatriotene, som «reagerer med vantro» på teksten over om at «en gruppe som kaller seg Norgespatriotene» har fremmet drapstrusler mot sognepresten. I klagebrevet anføres det at «vi har på ingen måte fremmet disse truslene, og finner det svært underlig at opp.no ikke på noe tidspunkt har vært i kontakt med oss slik at vi kunne fått avkreftet at vi stod bak truslene».

TILSVARSRUNDEN:

Sekretariatet ba i utgangspunktet om en kort redegjørelse fra OPP, og valgte deretter å igangsette ordinær tilsvarsrunde.

OPP opplyser i sitt tilsvar at den påklagede formuleringen er sitert fra en artikkel i Nationen, som også er påklaget. Det opplyses videre at den omtalte Moiba selv har bekreftet overfor OPP at drapstruslene er anmeldt. Videre i tilsvaret:

«Vi har selvsagt et selvstendig ansvar for å sjekke opplysninger vi gjengir fra andre medier. OPP sjekket etter å ha lest saken i Nationen flere nettsteder for å prøve å finne utsagnene, også NorgesPatriotenes egen hjemmeside. Tross funn av mange sterke karakteristikker av sogneprest Joseph Moiba på NorgesPatriotene.no (skal være .org; sekr. anm.), fant vi ikke den konkrete drapstrusselen som imidlertid politiet bekreftet er anmeldt. Moiba-saken har versert over lang tid med mange nyheter på en rekke nettsteder med etterfølgende debatt. Tross søk også i ettertid har det ikke lyktes oss å finne den konkrete trusselen, som selvsagt kan være fjernet i ettertid.

Vi oppfattet ikke opplysningene i Nationen som at truslene kom fra en organisasjon, selv om vi ser at formuleringen ”gruppe” nok kunne være mer presis i forhold til det faktiske sitatet i Nationen. Organisasjonen NorgesPatrioene ble ikke kontaktet. I etterkant av saken, som organisasjonen reagerer med vantro over, ble vi heller ikke kontaktet av NorgesPatriotene i forhold til å kommentere saken.»

NorgesPatriotene ønsker, med bakgrunn i OPPs tilsvar, å utvide klagen til også å omfatte Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere opplysninger. Det vises til at avisen selv opplyser at Moibas påstand ikke ble bekreftet på tross av omfattende søk uten at trusselen ble funnet på nettet. Klageren undrer på om OPP bevisst ønsker å sverte, hetse og demonisere NorgesPatriotene som gruppe. «For avisas lesere vil det klart fremstå som om NorgesPatriotene som gruppering står bak truslene.»

OPP har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, organisasjonen NorgesPatriotene, mener Lokalavisen OPP brøt god presseskikk da avisen i en artikkel om en afrikansk sogneprest i Oppdal hevdet at en gruppe som kaller seg Norgespatriotene hadde kommet med en drapstrussel mot presten. Klageren hevder den aldri har framført en slik trussel.

OPP anfører at avisen har hentet opplysningen om drapstrussel fra en artikkel i Nationen, men avviser ikke at den har et selvstendig ansvar for publiseringen. Det anføres at man ikke
oppfattet opplysningene i Nationen som at trusselen kom fra en organisasjon, selv om man ser at formuleringen ”gruppe” nok kunne være mer presis i forhold til det faktiske sitatet i Nationen.

Pressens Faglige Utvalg registrerer OPPs anførsel om at den påklagede setningen ikke var ment som en påstand om at NorgesPatriotene hadde framført en drapstrussel mot den omtalte sognepresten i Oppdal. Utvalget mener imidlertid det neppe kan være tvil om at leserne vil forstå setningen slik klageren har anført, og legger dette til grunn for sin konklusjon.

Utvalget viser til at det faktisk hevdes at NorgesPatriotene har truet presten med drap, og at OPP verken har underbygget dette i artikkelen eller dokumentert at påstanden er korrekt.
Utvalget har behandlet en rekke klager fra NorgesPatriotene, og har i de fleste tilfeller konkludert med at en organisasjon som fremmer ekstreme synspunkter i det offentlige rom, også må tåle mer enn de fleste andre. I det påklagede tilfellet mener imidlertid utvalget at mangelen på dokumentasjon for en påstand om drapstrussel ikke er akseptabel. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Lokalavisen OPP har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Hege Holm, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye